یک قرن در آئينه دوکتاب

یک قرن در آئينه دوکتاب

اختصاص اين شماره از مجله ايران نامه به موضوع خاطره نگاري ايرانيان مجالي مجدد فراهم آورد تا نگاهي دوباره به دو کتاب معتبر بيا فکنم. اين هر دوکتاب نه ازباب تاريخ نويسي و تاريخ سنتي هستند و نه از رده خاطرات تاريخي و سياسي و نه از مقوله سفرنانه نویسی که در حقیقت نوعی گزارشگری است. متن کامل

نگاهی به کتاب قتل کسروی

نگاهی به کتاب قتل کسروی

ناصر پاکدامن اهل تحقیق و تتبع است دقیق و منزه و بیزار از آلودگیهاست. در پژوهش و وارسی اسناد وسواس خاص خود را دارد که نمونه است. زمانی که حکومت دستبرد به آثار دگراندیشان را شروع کرد، او با احساس خطر به نیات اهل عمائم پی برد متن کامل

نگاهی به کتاب رسائل مشروطیت

نگاهی به کتاب رسائل مشروطیت

در این کتاب، هجده رساله سیاسی از علمای عصر مشروطه، درباره مبانی نظام مشروطیت، همچنین مشروعیت یا عدم مشروعیت مشروطه، تصحیح و به چاپ رسیده است. معنی و شرح لغات دشوار و اصطلاحات فنی فقهی و كلامی در پانوشت ها آمده است. در مقدمه كتاب، مصحح سیر تاریخی و موضع گیری دو جریان مشروعه خواه و مشروطه طلب را بر اساس رساله های یاد شده باز نموده است متن کامل

تاثیرپذیری ادبیات پسامشروطه ایران از ترجمه

تاثیرپذیری ادبیات پسامشروطه ایران از ترجمه

تحول آغازين ادبيات فارسي معاصر در چندين تحقيق مهم بررسي شده است. اين تحقيقات که با نوشته هاي ادوارد جي براون درباره گرايشهاي ادبي معاصر آغاز شد، چندين پژوهش مهم درباره جنبه هاي خاص و عام ادبيات فارسی را در پي آورد.متن کامل

از انقلاب مشروطه تا كودتاى رضاخان

از انقلاب مشروطه تا كودتاى رضاخان

نويسنده بررسى و تحليل تاريخى حكومتهاى ايرانى، درفاصله بين طاهريان تا انقلاب مشروطه را كه دو جلد از مجموعهتاريخ تحليلى ايران بعد از اسلام را تشكيل مى‏دهد، به فرصت‏ديگرى واگذار كرده و به حسب ضرورت كتاب حاضر را به بررسى‏تاريخى ايران از انقلاب مشروطه تا كودتاى رضاخان اختصاص داده‏است. متن کامل

نهضت مشروطه از نگاه کتاب ایران بین دو انقلاب

نهضت مشروطه از نگاه کتاب ایران بین دو انقلاب

کتاب ایران بین دو کتاب,1 اثر دکتر یرواند آبراهامیان2 است که در دهه 90قرن گذشته, برای تحلیل رویدادهای اجتماعی سیاسی سده اخیر ایران(از انقلاب مشروطه تا انقلاب57) در سه بخش نوشته شده است. متن کامل

نشست بررسي و نقد كتاب با «مشروطۀ ایرانی»

نشست بررسي و نقد كتاب با «مشروطۀ ایرانی»

کتاب «مشروطۀ ایرانی»، که ماشاءالله آجودانی آن را در لندن نگاشته است، یکی از آثار پژوهشی دربارۀ انقلاب مشروطیت ایران محسوب می‌شود که در آن نویسنده ایدۀ بومی و ایرانی‌شدن مشروطه را مطرح ساخته و آن را عامل تحقق نیافتن دموکراسی و دیگر اهداف مشروطۀ واقعی (که از نظر نگارنده مشروطۀ اروپایی است) دانسته است. متن کامل

معرفي كتاب انجمن‌های عصر مشروطه

معرفي كتاب انجمن‌های عصر مشروطه

جنبش مشروطه رویدادی مهم و اساسی در تاریخ تجدّد ایرانی است، بااین‌حال بررسی و شناخت زوایا و ابعاد گوناگون آن جنبش بزرگ تاکنون، چنان‌که باید و شاید، به جدّ گرفته نشده است.متن کامل

متحد جان‌های شیران خداست

متحد جان‌های شیران خداست

در رسالة مقیم و مسافر،‌حاج آقا نورالله تلاش کرده است از یک سو ناکارآمدی نظام استبدادی را نشان دهد و از سوی دیگر مشروعیت مشروطه و تناقض نداشتن آن با اسلام را اثبات کند.متن کامل

گزارش و ارزیابی کتاب انقلاب مشروطیت ایران

گزارش و ارزیابی کتاب انقلاب مشروطیت ایران

نهضت مشروطه، نقطه عطفی در تاریخ ایران به شمار می آید. بررسی دقیق و شناخت درست از ماهیت نهضت مشروطه، به روشن شدن مبانی فکری حرکت های پس از آن، کمک درخور توجّهی خواهد کرد. متن کامل

123