مورگان شوستر در ايران

مورگان شوستر در ايران

هنگامي که مجلس نوپاي مشروطه براي اصلاح اداره کشور تصميم گرفت از کارشناسان کشورهاي مختلف استفاده کند، دو دولت روس و انگليس از اين اقدام سخت عصباني شدند. مورگان شوستر معروف ترين چهره در بين آنها بود که با اختيارات وسيعي که مجلس به او داد، شروع به انجام اصلاحات دامنه دار در امور مالي و اداره گمرکات کرد. ورسيه با دو التيماتوم ايران را تهديد کرد و خواستار اخراج مورگان شوستر شد. متن کامل

حوادث ۱۵ ساله مشروطیت

حوادث ۱۵ ساله مشروطیت

تحصن مشروطه‌خواهان در تیرماه این سال ابعاد گسترده‌ای یافت. مظفرالدین شاه قاجار در ۱۴ مرداد، فرمان برقراری حکومت مشروطه را صادر کرد. متن کامل

انقلابيون مشروطه در برلين

انقلابيون مشروطه در برلين

با آغاز به کار "راديو زمانه" فرصتی پيدا شد تا کاری را که با مجله گربه ايرانی شروع کرده بوديم، در اين رسانه ادامه دهيم.متن کامل

از محله امیر خیز تبریز تا پارک اتابک تهران

از محله امیر خیز تبریز تا پارک اتابک تهران

زمانی که آخرین شعله های آزادیخواهی و مشروطیت در تهران و شهرهای ایران، حتی در بیشتر محلات تبریز به خاموشی گرائیده بود و نیروهای دولتی در پی نابودی کامل این ندای آزادی بودند، همه چشمها به یک محله دوخته شده بود، متن کامل

کاوشی در مشروطه بر اساس کتاب خاطرات احتشام السلطنه

کاوشی در مشروطه بر اساس کتاب خاطرات احتشام السلطنه

کتاب خاطرات احتشام السلطنه، به کوشش سیّد محمدمهدی موسوی، در سال 1366شمسی به وسیله انتشارات زوّار در تهران منتشر شدمتن کامل