تدوین متمم قانون اساسی

تدوین متمم قانون اساسی

نوشتن متمم قانون اساسی به سرعت و سهولت نوشتن قانون اساسی انجام نمی گرفت . زيرا جناح بندیهای سیاسی- فکری، که به تدریج شکل می گرفتند، در پی آن بودند تا مواضع خود را در مواد متمم به صورت قانون در آورند. اين پديده سبب تشديد روياروئيها شده بود . متن کامل

اسناد یزد در دوره مشروطیت (ادوار دوم تا پنجم شورای ملّی)

اسناد یزد در دوره مشروطیت (ادوار دوم تا پنجم شورای ملّی)

در سالهایی که افکار مشروطه خواهی در میان مردم ایران منتشر می شد، اهالی یزد هم از ظلم حکام خود خسته و به شورش و جنبش در آمده بودند. در سال‌هایی که افکار مشروطه‌خواهی در میان مردم شهرهای بزرگ ایران منتشر می‌شد و آن‌ها را به مقاومت در برابر عوامل استبدادی که شاه و حکّام، هوادار آن بودند، تشویق می‌کرد، اهالی یزد هم که از ظلم حکّام و فرمانروایان مستبد و خودکامه‌ای مانند «جلال‌الدّوله»ها خسته شده‌ بودند، به شورش و جنبش درآمده و چنین می‌خواستند که شرّ فرمانروایان خودکامه و مستبد از سر آن‌ها برداشته شودمتن کامل

مطبوعه مشروطه

مطبوعه مشروطه

جايگاه مطبوعات در انقلاب مشروطه به دو صورت قابل بررسى است: نخست نقش مطبوعات در وقوع مشروطه و سپس تاثير انقلاب مشروطه بر مطبوعات. مقاله حاضر تبيين اين دو ديدگاه است .متن کامل

ضرورت بازنگري واقعه به توپ بستن مجلس

  ضرورت بازنگري واقعه به توپ بستن مجلس

واقعه به توپ بسته شدن بايد بازکاوی شود. در این راه اسناد نویافته می‌توانند کمک شایانی باشد . اسنادی از مجلس نخست در برخی آرشیوهای دولتی و خصوصی وجود دارد که هنوز منتشر نشده اند . این اسناد می‌توانند کمک فراواني به بازخوانی این واقعه مهم تاریخی باشند.متن کامل

روحانی مشروطه‌خواه همدان

روحانی مشروطه‌خواه همدان

شخصیت‌شناسی بخشی از تحلیل خُرد حوادث تاریخی را شامل می‌شود که علاوه بر ملموس نمودن چگونگی رخدادها، شناسایی گروه‌های مرجع و حدود نقش آنان را تسهیل می‌سازد. آیت‌الله شیخ‌محمدباقر بهاری همدانی از جمله شخصیت‌های بسیار تأثیرگذار در انقلاب مشروطیت می‌باشد که در این مقاله معرفی گردیده است. متن کامل