مروري بر حوادث 15 ساله مشروطيت

مروري بر حوادث 15 ساله مشروطيت

نهضتي كه در اوايل سال 1285 با فرياد مشروطه‌خواهان اوج گرفت و در مرداد اين سال با تشكيل مجلس به ثمر نشست، در اواخر 1299 با كودتاي رضاخان پهلوي، رو به افول نهاد. مقاله حاضر، اشاره‌اي گذرا به رخدادهاي اين 15 سال پرحادثه دارد.متن کامل

وقتی قلیان ها را شکستند

وقتی قلیان ها را شکستند

کنت پولاک نویسنده امریکایی : مردم ايران با اشتیاق علیه امتیاز متحد شدند و این مساله به نمودار شدن بسیاری از شکاف های بین رژیم قاجار و جامعه ایرانی کمک کرد. به طور همزمان روشنفکران، نخبگان، بازاریان، روحانیون و حتی بعضی از طبقه رعایا با علایق و انگیزه مشترک، به راهپیمایی های اعتراض آمیز دست زدند و توانستند با اتحاد و همبستگی روند سرنوشت کشورشان را تغییر دهند. از این لحاظ جنبش تنباکو پیام آور و منادی اتفاقات جدید بود .متن کامل

تجربه يك قرن قانونگذاري را ارج بگذاريم

تجربه يك قرن قانونگذاري را ارج بگذاريم

رسول جعفريان: حتي در دوره رضاخان به رغم اينكه مجلس قدرتي نداشت ولي همان مجلس فرمايشي از نبودنش بهتر است. مجلس شورا با همه تجربه‌هاي مثبت و منفي‌ بخشي از تاريخ ماست. نبايد به گونه‌اي صحبت كنيم كه اين دوره به فراموشي سپرده شود. متن کامل

مروری بر زمینه‌های اقتصادی اجتماعی انقلاب مشروطه در ایران

مروری بر زمینه‌های اقتصادی اجتماعی انقلاب مشروطه در ایران

سیاست‌های اقتصادی اجتماعی‌اي كه فضایی مملو از نارضایتی را در بین گروه‌های مختلف اقتصادی اجتماعی کشور رقم زند و نادیده گرفتن منافع گروه‌های مختلف به نفع گروه قلیل می‌توانست تبعات پرهزینه‌ای برای جامعه در بر داشته باشد. متن کامل

حضور زنان پس از انقلاب مشروطه

حضور زنان پس از انقلاب مشروطه

انقلاب مشروطه در ایران، سرآغاز بسیاری از تغییرات و تحولات محسوب می‌شود. زنان ایرانی در جریان انقلاب مشروطه و پیش از آن نقشی تاثیرگذار در اعتراضات اجتماعی داشتند. نخستین حضور گسترده زنان در جریان جنبش تنباکو روی داد که طی آن، زنان حرم شاه نیز در اعتراض به قرارداد تنباکو، تمامی قلیان‌ها را شکستند.متن کامل