آیت الله بهبهانی

آیت الله بهبهانی

آیت الله عبدالله بهبهانی از روحانیون و رهبران آزادی خواهان دوره انقلاب مشروطه است. ایشان از محالفین جدی عین الدوله نخست وزیر وقت و روحانی مورد علاقه وی، شیخ فضل الله نوری بود.متن کامل

قرارداد اوت 1907م / شهريور 1286 ش

قرارداد اوت 1907م / شهريور 1286 ش

ورود به قرن بيستم با چند واقعة مهم براي ايران همزمان شد. يكي از اين وقايع انعقاد قرارداد 31 اوت 1907م/ 22 رجب 1325ق / 9 شهريور 1286 ميان انگلستان و روسيه است.متن کامل

مواضع آیت الله یزدی از علمای مشروطه

مواضع آیت الله یزدی از علمای مشروطه

پاي مجتهدان طراز اول نجف به گاه طرح پرسشهاي مقلدان در باب حرمت و حليّت مشروطه به ماجرا باز شد.متن کامل

آيت الله سيد محمدكاظم طباطبائى يزدى و مشروطه

آيت الله سيد محمدكاظم طباطبائى يزدى و مشروطه

يكى از شخصيت هاى برجسته شيعه كه طى سده اخير بر حيات علمى و سياسى شيعيان تأثير انكارناپذيرى دارد و كتاب فقهى ايشان يكى از مهم ترين منابع فقهى شناخته شده، مرحوم سيد محمدكاظم يزدى است.متن کامل

سید عبدالحمید وَفسی (اولین شهید انقلاب مشروطیت)

سید عبدالحمید وَفسی (اولین شهید انقلاب مشروطیت)

غوغای شورانگیزی که سالها پیش، در ایران انقلاب مشروطیت خوانده شد، هر چند نتوانست بنای متزلزل و درخت پوسیده استبداد را از بیخ و بن برکند، اما زمینه آشنایی مردم ایران را با جلوه هایی از آزادی و شکلهای جدید حکومت و مملکت داری فراهم کرد. متن کامل