زنان و حق مشارکت سیاسی

زنان و حق مشارکت سیاسی

مشاركت سیاسی زنان یا حق فعالیت آزاد آنها در انتخاب حكام و تعیین سیاست‌ها و قوانین و تصمیم‌گیری‌های موثر زندگی جمعی، امری مقبول در جهت كارآمد نمودن نظام اجتماعی و سیاسی است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نيز نه تنها این حقوق را به رسمیت شناخته، بلكه قوای حاكم را نيز موظف به بسترسازی مقتضی جهت محقق ساختن آن نموده است.متن کامل

جمعيت‌هاي خيريه تبريز دستاورد انقلاب مشروطه

جمعيت‌هاي خيريه تبريز دستاورد انقلاب مشروطه

مقاله حاضر به بررسي نقش مردم تبريز در شكل‌ دادن به انجمن‌هاي خيريه و جمعيتهاي عام‌المنفعه در خلال سالهاي نهضت مشروطيت پرداخته و اين‌گونه جمعيتها، انجمنها و مؤسسات را معرفي كرده و فعاليتهاي آنها را تشريح نموده است. متن کامل

جريان به توپ بستن مجلس و مقابله محمدعلى ميرزا با مجلس

جريان به توپ بستن مجلس و مقابله محمدعلى ميرزا با مجلس

براى عرض ادب به پيشگاه مقدس بنيانگذار جمهورى اسلامى ايران حضرت امام, استدعا مى كنم از جا برخيزيد فاتحه بخوانيم. نثار روح شهداى اسلام, بويژه شهداى مجلس شوراى اسلامى و بالاخص شهيد مدرس اجماعاً صلوات. متن کامل

درباره مرحوم مدرس

درباره مرحوم مدرس

مرحوم مدرس با نفي ترس ، و اصالت دادن به استقلال و تماميت ارضي و تكيه به آنچه داريم، و بايد حفظ كنيم، به هنگام مواجهه با خطرات بزرگي مانند تهاجم و اشغال نظامي كشور، خود را نمي باخت و با تكيه بر عقل سليم بهترين پيشنهادات ممكن را مي‌داد. اين تفكر باعث به حركت درآوردن نيروهاي مردمي و ملي مي شد . به همين دليل بود كه اولتيماتوم روس عليه ايران به شكست انجاميد .متن کامل

مشروطه، حركت‌ با چشمان‌ بسته‌ - ‌انقلاب‌ مشروطه‌ در نگاه‌ پروفسور حامد الگار

مشروطه، حركت‌ با چشمان‌ بسته‌ - ‌انقلاب‌ مشروطه‌ در نگاه‌ پروفسور حامد الگار

پروفسور حامد الگار یکی از صاحب نظران معاصر غربی می باشد که درباره ایران تحقیق کرده و کتابهای بسیاری نوشته استمتن کامل