روزنامۀ جهاد اکبر؛ در جریان‌های مشروطه خواهی اصفهان

روزنامۀ جهاد اکبر؛ در جریان‌های مشروطه خواهی اصفهان

مشروطیت انقلابی برخاسته از هیجان مردمی بود که از بی ‌موالاتی و استبداد بی‌قانونی و بردگی بیگانه خسته شده بودند. این حرکت عظیم ابعاد گسترده‌ای داشت و در بعد فرهنگی و تحول رسانه‌ای می‌توان به تعدد نشریات آن دوره اشاره نمود. در این دوره 48 روزنامه در تهران، 8 روزنامه در اصفهان،7 روزنامه در رشت و سه روزنامه در تبریز اشاره کرد. این روزنامه‌ها را می‌توان از مهمترین ابزار ارتباطی در آن دوره برای انتقال آرا و اندیشه‌های افراد و گروه‌ها دانست که بررسی این نشریه‌ها برای فهم و درک عمیقتر این دوران بسیار لازم می‌نماید. در این میان روزنامۀ جهاد اکبر به عنوان یکی از نشریات منتشر شده در اصفهان موضوع بحث و بررسی این نوشتار قرار گرفته است. متن کامل

اخبار گیلان در روزنامه جنوب

اخبار گیلان در روزنامه جنوب

یکی از جرایدی که نقش فعالی در انعکاس وقایع مشروطیت داشت روزنامۀ جنوب به مدیریت شادروان محمدباقر تنگستانی بود. جراید قدیمی را باید از ارکان اصلی ضبط اخبار و وقایع پیشین دانست. به خصوص جرایدی که در قدیم دارای اعتبار ویژه¬‌ای بودند و انعکاس رویدادهای اعصار گذشته در آن برای مخاطبانش قابل اهمیت و توجه بود. در این میان روزنامة جنوب از همان دست جرایدی است که البته در عصر مشروطیت و سال‌های پر فراز و فرود تحولات سیاسی ایران رشد نمود و خود را به عنوان تریبونی ممتاز جهت انعکاس وقایع و اتفاقات مشروطیت ایران معرفی کرد.متن کامل

یک قرن در آئينه دوکتاب

یک قرن در آئينه دوکتاب

اختصاص اين شماره از مجله ايران نامه به موضوع خاطره نگاري ايرانيان مجالي مجدد فراهم آورد تا نگاهي دوباره به دو کتاب معتبر بيا فکنم. اين هر دوکتاب نه ازباب تاريخ نويسي و تاريخ سنتي هستند و نه از رده خاطرات تاريخي و سياسي و نه از مقوله سفرنانه نویسی که در حقیقت نوعی گزارشگری است. متن کامل

نگاهی به کتاب قتل کسروی

نگاهی به کتاب قتل کسروی

ناصر پاکدامن اهل تحقیق و تتبع است دقیق و منزه و بیزار از آلودگیهاست. در پژوهش و وارسی اسناد وسواس خاص خود را دارد که نمونه است. زمانی که حکومت دستبرد به آثار دگراندیشان را شروع کرد، او با احساس خطر به نیات اهل عمائم پی برد متن کامل

نگاهی به کتاب رسائل مشروطیت

نگاهی به کتاب رسائل مشروطیت

در این کتاب، هجده رساله سیاسی از علمای عصر مشروطه، درباره مبانی نظام مشروطیت، همچنین مشروعیت یا عدم مشروعیت مشروطه، تصحیح و به چاپ رسیده است. معنی و شرح لغات دشوار و اصطلاحات فنی فقهی و كلامی در پانوشت ها آمده است. در مقدمه كتاب، مصحح سیر تاریخی و موضع گیری دو جریان مشروعه خواه و مشروطه طلب را بر اساس رساله های یاد شده باز نموده است متن کامل

تاثیرپذیری ادبیات پسامشروطه ایران از ترجمه

تاثیرپذیری ادبیات پسامشروطه ایران از ترجمه

تحول آغازين ادبيات فارسي معاصر در چندين تحقيق مهم بررسي شده است. اين تحقيقات که با نوشته هاي ادوارد جي براون درباره گرايشهاي ادبي معاصر آغاز شد، چندين پژوهش مهم درباره جنبه هاي خاص و عام ادبيات فارسی را در پي آورد.متن کامل

مطبوعات مشروطيت

مطبوعات مشروطيت

مطبوعات اصفهان بين سال هاى ۱۲۸۵ الى ۱۲۸۷ش انعكاسى از افكار، عملكرد و اهداف مشروطه بود. مطبوعات اين شهر نوخواهى مشروطه خواهان اصفهانى و نوسازى كشور از نظر آنان نه بر پايه تقليد از مغرب زمين و دلبستگى به فرهنگ غرب بود، بلكه آنان با بيان علل ضعف و انحطاط سياسى - اجتماعى جامعه اسلامى به پاسدارى از عقايد و سنن مردمى، ملى و اسلامى مى پرداختند. متن کامل

روزنامه نگاران دوره مشروطه خواهی

روزنامه نگاران دوره مشروطه خواهی

شمار آنهايی که با عنوان هايی چون خبرنگار، دبير، سردبير و يا به صورت همکار هميشگی در روزنامه ها قلم زده اند، در عصر مشروطه خواهی، يعنی دوره مظفری و محمد علی شاهی، به ۲۰۶ (داخل و خارج کشور) می رسيد. متن کامل

رساله‌ای از میرزایوسف‌خان مستشارالدوله

رساله‌ای از میرزایوسف‌خان مستشارالدوله

عقیده اصلاح یا تغییر الفبای فارسی دیگر کاملا منسوخ شده و حتی در سیاستهای شبه‌مدرنیستی روزگار پهلوی هم جایگاه جدی و پراهمیتی نیافت.متن کامل

پيش قراولان مطبوعات مشروطه

پيش قراولان مطبوعات مشروطه

هفته نامه صوراسرافيل در ۹ خرداد ۱۲۸۶ و در بحبوحه كشاكش هاى تبريز و تهران برسر متمم قانون اساسى به مديريت ميرزا جهانگيرخان شيرازى و با حمايت مالى ميرزا قاسم خان تبريزى فعاليت خود را آغاز كرد.متن کامل