عکاسان به جنبش مشروطیت عینیت بخشیدند

عکاسان به جنبش مشروطیت عینیت بخشیدند

اگر عكاسي نبود ما تصوري از جنبش مشروطه، وقایع و رهبران آن نداشتيم. عكاسي به جنبش مشروطه عينيت ‌بخشیده است و تصویری کرده است. خيلي‌ها تاريخ مشروطه را نخوانده‌اند اما ستارخان و باقرخان را از روی عكس آنها مي‌شناسند. متن کامل

اندیشه و منش سیاسی- اجتماعی آیة الله سید محمد کاظم طباطبایی یزدی

متن کامل

1