میرزای شیرازی زمینه‌ساز تاریخی شکل‌گیری انقلاب اسلامی است

میرزای شیرازی زمینه‌ساز تاریخی شکل‌گیری انقلاب اسلامی است


روات حدیث :حجت الاسلام ذبیح الله نعیمیان عضو هیأت علمی پژوهشگاه اندیشه سیاسی اسلام در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری رسا با اشاره به سالروز لغو امتیاز تنباکو و صدور فتوای تاریخی میرزای شیرازی گفت: تحریم تنباکو و موفقیت بزرگمردانی همچون مرحوم میرزای شیرازی، حلقه جدیدی را به تاریخ ایران می‌افزاید.
وي با بیان این‌که مردم به خاطر فتوای مراجع، خودآگاهی نوینی پیدا می‌کنند، افزود: نهضت تحریم تنباکو موفقیتی بود که بر اساس آن، علما به توانمندی‌های خود اطمینان بیشتری پیدا کردند و این اطمینان برای مردم نیز حاصل شد.
وی رسیدن کل امور ولایی به دست صاحبان برحق ولایت را نیازمند ایجاد زمینه ذهنی در جامعه دانست و با بیان این‌که بخشی از این زمینه به احساس توانمندی مردم برمی‌گردد، خودآگاهی جدی آنان نسبت به توانمندی خود را در این امر، بسیار مؤثر ارزیابی کرد.
حجت‌الاسلام نعیمیان اظهار داشت: زمانی که مردم در ماجرای تحریم تنباکو نفوذ مرجعیت تقلید را می‌بینند به این سطح از خودآگاهی می‌رسند که توانستند به کمک مرجعیت بیایند و کارهای بزرگ‌تری انجام دهند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به نقش نهضت تنباکو در جریان مشروطیت و انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: تحریم تنباکو حلقه نوینی در تاریخ سیاسی اجتماعی ایران است؛ چراکه از جهت تاریخی زمینه ارتقای ولایت مرجعیت ایجاد می‌شود و با تقویت آن، مرجعیت سطح نفوذ و تأثیر ولایی خود را ارتقا می‌بخشد.
عضو هیأت علمی پژوهشگاه اندیشه سیاسی اسلام خاطرنشان کرد: بی‌جهت نیست که پس از چند سال از گذشت نهضت تنباکو شاهد شکل‌گیری نهضت عدالتخانه و پس از آن نهضت مشروطه می‌شویم.
وی با بیان این‌که از دوران تحریم تنباکو تا دوران مشروطه شاهد عینیت بیشتر این مداخله ولایی از جانب مرجعیت هستیم، اضافه کرد: نهضت عدالتخانه با همیاری مردم و با مداخله ولایی مرجعیت و مجتهدان در مناطق مختلف رقم می‌خورد و پیروزی مشروطه به ویژه مشروطه اول با مداخله ولایی مرجعیت شکل می‌گیرد.
حجت‌الاسلام نعیمیان با بیان این‌که خودآگاهی مردم نسبت به مسائل سیاسی در انقلاب اسلامی خود را بیشتر نمایان کرد، تصریح کرد: جایگاه رفیع مرجعیت شیعی و ولایت عینی آن در ذهن مردم متبلور و در عمق جان آنان بازشناخته شد.
وی بیان داشت: مرحوم میرزای شیرازی پیشتاز تحقق عینی آرمان‌هایی است که در انقلاب اسلامی خود را متجلی کرد. وی زمینه ساز شکل‌گیری نهضت امام خمینی‌(ره) است؛ چراکه او توانست شأن ولایی مرجعیت را به عینیت اجتماعی برساند و از نظر تاریخی این زمینه‌سازی را انجام دهد.
این استاد حوزه و دانشگاه به اشکال مختلف ولایت فقیه اشاره کرد و با بیان این‌که بحث ولایت فقیه و نسبت آن با مرجعیت را می‌توان در این چهارچوب تعریف و بازشناسی کرد، گفت: مرجعیت در طول تاریخ تشیع تبلور ناقصی از ولایت مطلقه فقیه بوده است.
عضو هیأت علمی پژوهشگاه اندیشه سیاسی اسلام تصریح کرد: ولایت از لحاظ نظری زمینه تاریخی داشته است، اما به طور تدریجی مردم با اعمال این ولایت انس بیشتری گرفته‌اند و به تحقق عینی آموزه‌های دینی به ویژه بحث ولایت تمایل پیدا کردند.
وی ابراز داشت: مردم وقتی پیروزی خود را در برابر استبداد و استعمار دیدند نه تنها امید آنان به تحقق عینی این ولایت و توسعه عینی آن افزایش پیدا کرد، بلکه سطح مطالبات آنان از مرجعیت نیز افزایش یافت و با بیشتر شدن اقبال مردم به این تبلور ولایی، شاهد انتظار دخالت بیشتر از مراجع در امور عامه، اجتماعی و سیاسی هستیم.
حجت‌الاسلام نعیمیان با بیان این‌که تحریم تنباکو فتوا نبود، بلکه یک حکم بود و حکم تابع شرایط زمان و مکان است، افزود: پس از آیت‌الله شیرازی، دیگر نیاز نبود بزرگانی از مردم بخواهند که به صحنه بیایند، بلکه این مردم بودند که خواستار دخالت جدی مرجعیت و ارتقای سطح اعمال ولایت و تحقق سطح ایده‌آل ولایت فقیه در جامعه بودند که البته به شکل‌گیری جمهوری اسلامی انجامید.