صادق‌خان اكبر مشهور به سردار معتمد

صادق‌خان اكبر مشهور به سردار معتمد فرزند حاج ميرزامهدي‌خان گيلاني در 1251ش متولد شد. او از ملاكين درجه اول گيلان به حساب مي‌آمد كه ازدواج با دختر اكبرخان بيگلربيگي ـ عمويش ـ در اين كسب ثروت بسيار مؤثر بود. صادق اكبر در 1310ق لقب محتشم‌الملك دريافت كرد و هفت سال بعد موقعي كه مظفرالدين شاه عازم سفر اروپا بود با دادن پيشكش قابل ملاحظه‌اي به «سردار معتمد» ملقب گرديد. بعد از مشروطه با كمك‌هاي مالي‌اش با مشروطه‌خواهان همراهي كرد و در دوره‌هاي سوم (آذر 1293ـ آبان 1294)، چهارم (تير 1300 ـ مرداد 1302)، پنجم (بهمن 1302 ـ بهمن 1304) و هشتم (آذر 1309 ـ دي 1311) نماينده گيلان در مجلس شوراي ملي بود. سردار معتمد در كابينه سپهدار اعظم ‌(فتح‌الله اكبر) در آبان 1299 به وزارت پست و تلگراف منصوب شد و تا سوم اسفند 1299 در اين منصب بود. سردار معتمد (صادق اكبر) در دي 1311 در تهران درگذشت.