ریشه‌یابی اندیشه میرزا یوسف خان مستشارالدوله

ریشه‌یابی اندیشه میرزا یوسف خان مستشارالدوله

شرح حال مختصر میرزا یوسف خان مستشارالدوله میرزا یوسف خان، پسر حاجی میرزا کاظم از بازرگانان آذربایجان، در شهر تبریز به دنیا آمد.متن کامل

مدرس كيست ؟

مدرس كيست ؟

آيت الله سيد حسن مدرس: «من چشم از حيات پوشيده و از مرگ باك ندارم. آرزو دارم اگر خونم بريزد، فايده‌اي در حصول آزادي داشته باشد. من از دستگاه سردار سپه نمي‌ترسم، بلكه اوست كه با تمام قدرت و جلال سلطنتش از من مي‌ترسد.»متن کامل

صداي مخالف در مطبوعات مشروطه

صداي مخالف در مطبوعات مشروطه

در عصر مشروطه بعضي مطبوعات به تشويش اذهان عمومي و واگرائي و لجام‌گسيختگي دامن مي‌زدند. در شرايطي كه مجلس، مشروطه‌خواهان، دربار و نخبگان سياسي نيازمند وحدت بودند، تا گامي در جهت توسعه كشور بردارند، بعضي مطبوعات سخنگوي گروهكهاي افراطي مي‌شدند و به دليل اغراض سياسي، درك ناقص از تمدن غرب و عدم توجه به ساختار جامعه، به اختلافات دامن مي‌زدند. متن کامل

اولين جلسه مجلس شوراى ملى

اولين جلسه مجلس شوراى ملى

اولين جلسه مجلس شورا قبل از تدوين نظامنامه و انتخابات، در مدرسه نظاميه تهران برگزار شد. ناظم الاسلام كرمانى در تاريخ بيدارى به اين جلسه اشاره اى كرده و به روشنى آن را با همه جزئياتش شرح داده است:متن کامل

جايگاه اماکن مقدس در حوادث عصر مشروطه

جايگاه اماکن مقدس در حوادث عصر مشروطه

بقعه و بارگاه حضرت عبدالعظيم در عصر مشروطه نيز يکي از اماکن مقدس و مهم به حساب مي‏آمد. علما در سير مبارزات خود جهت برپايي مجلس عدالتخانه در آنجا تحصن کردند و از آنجا نامه‏هاي خود را براي مظفرالدين شاه ارسال نمودند. متن کامل