با محیط طباطبایی درباره داستان مشروطه در ایران؛

با محیط طباطبایی درباره داستان مشروطه در ایران؛

باید گفت جريان مشروطه، جرياني بود كه براي اولين بار داستان انوشيروان و فرزند كفاش را به چالش كشيد و نظام طبقاتي ناشي از حكومت شاهان را باطل كرد. متن کامل

مروری بر زمینه‌های اقتصادی اجتماعی انقلاب مشروطه در ایران

مروری بر زمینه‌های اقتصادی اجتماعی انقلاب مشروطه در ایران

سیاست‌های اقتصادی اجتماعی‌اي كه فضایی مملو از نارضایتی را در بین گروه‌های مختلف اقتصادی اجتماعی کشور رقم زند و نادیده گرفتن منافع گروه‌های مختلف به نفع گروه قلیل می‌توانست تبعات پرهزینه‌ای برای جامعه در بر داشته باشد. متن کامل

تحريم تنباكو

تحريم تنباكو

ناصرالدين شاه چهارمين پادشاه سلسله قاجار نزديك نيم قرن از تاريخ 14 شوال 1264ق تا 17 ذي‌القعده 1313ق در ايران سلطنت كرد، وي علاقه بسياري به شكار، گردش و سير وسياحت به نقاط مختلف كشور داشت، چندين سفر كوتاه و بلند به داخل و خارج كشور نمود. متن کامل

الغاء قرارداد ۱۹۱۹

الغاء قرارداد ۱۹۱۹

موقعی که مواد آئین‌نامه در کمیسیون مشترک نظامی – مرکب از هفت افسر ارشد انگلیسی و هفت افسر ارشد ایرانی – خوانده شد، دو تن از اعضای ایرانی احساس کردند که رای موافق دادن به چنین ماده‌ای خیانت محض به ایران است و به این دلیل حاضر نشدند پای گزارش کمیسیون را امضا کنند. متن کامل

نگاهی به کتاب قتل کسروی

نگاهی به کتاب قتل کسروی

ناصر پاکدامن اهل تحقیق و تتبع است دقیق و منزه و بیزار از آلودگیهاست. در پژوهش و وارسی اسناد وسواس خاص خود را دارد که نمونه است. زمانی که حکومت دستبرد به آثار دگراندیشان را شروع کرد، او با احساس خطر به نیات اهل عمائم پی برد متن کامل