آيت‌الله عبدالله مازندراني

آيت‌الله عبدالله مازندراني

آيت الله عبدالله مازندراني فرزند محمد نصير طبرسي يکي از مراجع و رهبران عصر مشروطيت ايران در سال 1256 ق در شهر بارفروش (بابل) پا به عرصه وجود نهاد. متن کامل

نقش سردار اسعد در اعدام شیخ فضل الله نوری

نقش سردار اسعد در اعدام شیخ فضل الله نوری

سالهاست معدود افرادی توهمات و تخیلات خود را به نام تاریخ ، پژوهش و علم در جامعه بختیاری تبلیغ کرده اند ، سالها از آن بهره برداری نمودند ، وسیله نان و نامشان شده است، این افراد از خلاء منابع و نوشته های واقع بینانه سوء استفاده کرده و تخیلات خود را در جامعه ترویج کردند و چنان شیفته این توهمات شدند که چشمان خود را اسیر تارهای عنکبوتی کردند که بر گرداگرد آن تنیدند و نمی توانند فراتر از نوک بینی خود را ببینند.متن کامل

مجمع آدمیت

مجمع آدمیت

پس از کشته شدن ناصرالدین شاه به ضرب گلوله‌ی یکی از شاگردان سید جمال الدین‌، مظفرالدین شاه جایگزین وی شد. مظفرالدین شاه از همان اول حکومت، سیاست های اقتصادی غیر مردمی در پیش گرفت که این خود باعث تزلزل حکومتش می شد . متن کامل

حاج عليقلي صفروف پدر جرايد فكاهي و شبنامه در ايران

حاج عليقلي صفروف پدر جرايد فكاهي و شبنامه در ايران

حاج عليقلي (آقاقلي) معروف به صفروف نويسنده بااستعداد و طنزنويس ، شاعر توانمند و ژورناليست آگاه و مبارز نستوه عصر مشروطه‌خواهي است. وي بنيانگذار شبنامه و جريده فكاهي و طنز نويسي در ايران است. متن کامل

مروری بر زمینه‌های اقتصادی اجتماعی انقلاب مشروطه در ایران

مروری بر زمینه‌های اقتصادی اجتماعی انقلاب مشروطه در ایران

سیاست‌های اقتصادی اجتماعی‌اي كه فضایی مملو از نارضایتی را در بین گروه‌های مختلف اقتصادی اجتماعی کشور رقم زند و نادیده گرفتن منافع گروه‌های مختلف به نفع گروه قلیل می‌توانست تبعات پرهزینه‌ای برای جامعه در بر داشته باشد. متن کامل