مشروطيت به مثابه گفتمان

مشروطيت به مثابه گفتمان

انقلاب مشروطيت به عنوان يكي از حوادث بزرگ تاريخ معاصر ايران، به لحاظ تاثير عميق و ماندگارش در سياست و فرهنگ اين سرزمين، نقطه عطف مهمي در تاريخ كشورمان به حساب مي آيد كه پيوسته سبب شده تا حجم عظيمي از پژوهش ها و تحقيقات تاريخي را به خود اختصاص دهد.متن کامل

100سال بعد از آن فرمان

100سال بعد از آن فرمان

در مرداد 1385، عمر مشروطه ايران 100 ساله شده و روز 13 مرداد، سالروز صدور فرمان مشروطيت است.متن کامل

پلوی خاندان روچیلد در باغ سفارت

پلوی خاندان روچیلد در باغ سفارت

از تخلصی‌ که‌ برای‌ خود انتخاب‌ کرده‌ معلوم‌ است که‌ بنا دارد بر سکوی‌ «انذار» در تاریخ‌ معاصر ایران‌ گام‌ بنهد و از چیزهایی‌ بگوید و بنویسد که‌ طعم‌ رسالت‌ انبیا را داشته‌ باشد، اما نکتۀ‌ جالب‌ در راه‌ و روش‌ استاد علی‌ ابوالحسنی(منذر) آن است‌ که‌ متن کامل

ميليسپو و مدرس

ميليسپو و مدرس

دكتر ميليسپو آمريكائي، خزانه‌دار ايران: «... مدرس مردي است فاضل، براي پول ارزشي قائل نيست، در خانه‌اي ساده زندگي مي‌كند، جز يك قاليچه و تعدادي كتاب چيز ديگري ندارد. در ملاقات با او محال است كسي تحت تأثير هوش و قدرت رهبري او قرار نگيرد...»متن کامل

مرتضي قليخان اقبال السلطنه ماکوئي

مرتضي قليخان اقبال السلطنه ماکوئي

مرتضي قليخان اقبال السلطنه ماکوئي فرزند تيمورخان اقبال السلطنه حکمران ماکو و سرحد دار ايران، رئيس ايل بيات هاي ماکو بود. ايل بيات در عهد سلاجقه از ترکستان به ايران راه يافتند و در نقاط مختلف ايران منجمله در ماکو سکني گرفتند. اجداد اقبال السلطنه در ساليان قديم در منطقه ماکو حکومت و رياست داشتند و همواره از خوانين متنفذ ايران به شمار مي رفتند. متن کامل