افکار سياسي آقا سيد احمد رضوي مشهور به اديب پيشاوري

افکار سياسي آقا سيد احمد رضوي مشهور به اديب پيشاوري

برخي برهه­هاي زماني دربردارنده تحولاتي اساسي و مهم در عرصه انديشه و عمل هستند؛ به گونه­اي که ساختار جامعه براساس آن تحولات، دچار تحول مي­شود. عصر صفويه و سپس عصر انقلاب مشروطه را مي­توان به عنوان درخشان­ترين ادوار تاريخ ايران نام برد.متن کامل

ثقة ‌الاسلام و مشروطیت

ثقة ‌الاسلام و مشروطیت

میرزا علی‌آقا ثقة ‌‌الاسلام فرزند حاج میرزاموسی ثقة ‌‌الاسلام، در ماه رجب سال 1277 ق در تبریز دیده به جهان گشود و زیر نظر و مراقبت پدر به تحصیل علوم شرعی و مشی در طریقه روحانیت کوشید. متن کامل

جدال دو اندیشه سیاسی در اصفهان عصر ظل السلطان

جدال دو اندیشه سیاسی در اصفهان عصر ظل السلطان

ظل السلطان یا مسعود میرزا فرزند ناصرالدین شاه نیاز به معرفی ندارد. دربارة شخصیت او، اقداماتش، نقاط ضعف و قوت او کارهای پراکنده‌ای شده، اما هنوز بسیاری از زوایای شخصیتی و کرداری او مبهم است و کسی از آن خبر ندارد. به ویژه حکومت متوالی و طولانی او در اصفهان هنوز جای کار دارد.متن کامل

از محله امیر خیز تبریز تا پارک اتابک تهران

از محله امیر خیز تبریز تا پارک اتابک تهران

زمانی که آخرین شعله های آزادیخواهی و مشروطیت در تهران و شهرهای ایران، حتی در بیشتر محلات تبریز به خاموشی گرائیده بود و نیروهای دولتی در پی نابودی کامل این ندای آزادی بودند، همه چشمها به یک محله دوخته شده بود، متن کامل

روزنامۀ جهاد اکبر؛ در جریان‌های مشروطه خواهی اصفهان

روزنامۀ جهاد اکبر؛ در جریان‌های مشروطه خواهی اصفهان

مشروطیت انقلابی برخاسته از هیجان مردمی بود که از بی ‌موالاتی و استبداد بی‌قانونی و بردگی بیگانه خسته شده بودند. این حرکت عظیم ابعاد گسترده‌ای داشت و در بعد فرهنگی و تحول رسانه‌ای می‌توان به تعدد نشریات آن دوره اشاره نمود. در این دوره 48 روزنامه در تهران، 8 روزنامه در اصفهان،7 روزنامه در رشت و سه روزنامه در تبریز اشاره کرد. این روزنامه‌ها را می‌توان از مهمترین ابزار ارتباطی در آن دوره برای انتقال آرا و اندیشه‌های افراد و گروه‌ها دانست که بررسی این نشریه‌ها برای فهم و درک عمیقتر این دوران بسیار لازم می‌نماید. در این میان روزنامۀ جهاد اکبر به عنوان یکی از نشریات منتشر شده در اصفهان موضوع بحث و بررسی این نوشتار قرار گرفته است. متن کامل