مجلس اول مشروطه و نقش آن در تدوين و شكل‌گيري قانون اساسی

مجلس اول مشروطه و نقش آن در تدوين و شكل‌گيري قانون اساسی

دوره اول مجلس شورای ملی یک تفاوت عمده با مجالس دیگر داشت و آن نقشی بود که در تدوین قانون اساسی داشت. متن کامل

اهداف انقلاب مشروطه يك‌شبه قابلیت تحقق نداشت

اهداف انقلاب مشروطه يك‌شبه قابلیت تحقق نداشت

اقداماتي كه به پاي پهلوی اول ريخته مي‌شود و از آن به نام اصلاحات رضاشاهي نام برده مي‌شود همه از اهداف و برنامه‌هاي مشروطه‌خواهان بود. متن کامل

به دار آويخته شدن ميرزا علي آقا ثقة‌الاسلام تبريزي

به دار آويخته شدن ميرزا علي آقا ثقة‌الاسلام تبريزي

ميرزا علي آقا ثقة‌الاسلام تبريزي از آزاديخواهان به نام عصر مشروطيت در 9 دي ماه 1290 مقارن با روز عاشوراي سال 1330ق در شهر تبريز توسط متجاوزان روسي به دار آويخته شده به شهادت رسيد.متن کامل

زنان در انقلاب مشروطيت

زنان در انقلاب مشروطيت

بعد از به توپ بسته شدن مجلس و قتل عام و تعقيب مشروطه‌خواهان، کسانى‌که اجساد مجاهدين و جوانان را از سنگفرش خيابان‌ها برمى‌داشتند زن‌ها بودند و هم آنان بودند که مجاهدين را در خانه‌هاشان پناه و يارى مى‌دادند. متن کامل

شهادت مدرس

شهادت مدرس

رئيس شهرباني و همدست او در يكي از شبهاي ماه مبارك رمضان، مشروب فراوان خورده ودر حالت مستي، به عنوان ميهمان به خانه مدرس رفتند. در فرصتي در چاي او زهر ريختند و وقتي مشاهده كردند كه زهر اثر نبخشيد، عمامه او را از سربرداشته به دور گردنش پيچيدند و اورا خفه كردند و سپس جار زدند كه آقا سكته كرده است. مأموران اطراف منزل مدرس را هم تهديد كردند كه اگر دليل ديگري غير از سكته براي مرگ آقا مطرح كنيد زبانتان را مي‌بُرم....متن کامل