زندگی و اندیشه فریدون آدمیت

زندگی و اندیشه فریدون آدمیت

فریدون آدمیت در زمرة آن دسته از نویسندگانی بود که در ترویج ادبیات و تفکر مدرنیسم سکولار سهم به سزائی داشت. او پس از ایفای چندین نقش اجرائی کوچک و بزرگ در حکومت پهلوی به ویژه به عنوان سفیر و دیپلمات ایران در سازمان ملل و برخی از کشورها، سرانجام ترجیح داد تا در کار تحقیق و تألیف تاریخ معاصر ایران متمرکز شود و آراء و اندیشه‌های خود را که تحت‌تأثیر میرزا ملکم‌خان و نیز پدرش عباسقلی‌خان قزوینی بود، از طریق آثار مکتوب علمی اشاعه دهد. متن کامل

نگاهی به‏ فتوای تحریم تنباکو

نگاهی به‏ فتوای تحریم تنباکو

حكم میرزا محمد حسن شیرازی در تحريم تنباكو در ايران كه با حمايت و استقبال همه جانبه مردم در داخل كشور مواجه شد ، نمونه ای عینی برای تاثیر گذاري عمیق و وسیع فقه و احکام آن بر بازار مسلمانان و بر روابط و تعامل حاکم بر آن است.متن کامل

شاپور رواساني در تحليل دوران مشروطه: منافع مدنظر اقليت بر عدالت خواست اكثريت فائق آمد

شاپور رواساني در تحليل دوران مشروطه: منافع مدنظر اقليت بر عدالت خواست اكثريت فائق آمد

انقلاب مشروطه اتفاق مهمي بود كه با انگيزه عدالتخواهي روي داد، اما ميان گروه‌هاي پشتيبان از اين انقلاب بر سر معني عدالت اختلاف‌نظر وجود داشت و در انتها خواسته اقليتي كه نگران منافع اقتصادي خود بود، برآورده شد. متن کامل

ادبيات نوين ماناترين دستاورد نهضت مشروطيت

ادبيات نوين ماناترين دستاورد نهضت مشروطيت

ادبيات ايران ريشه‌اي كهن دارد؛ اما اين ادبيات پس از نهضت مشروطيت چنان متحول شد كه هيچ‌گاه شكست مشروطه در سال‌هاي پس از نهضت، نتوانست در روند تغيير و تحولات ادبيات ايران مانعي شود. اين گزارش شكل‌گيري و تغييرات داستان‌نويسي، شعر، ادبيات ديني، مطبوعات و طنز را در عصر مشروطه بررسي مي‌كند. متن کامل

به توپ بستن مجلس

به توپ بستن مجلس

مجلس شورای ملی ایران در دوم تیر ماه 1287ش پس از درگیری مسلحانه میان نیروهای وفادار به محمدعلی شاه و اعضای انجمن‌ها تعطیل شد. عمر مجلس اول کمتر از دو سال بود و بیشتر وقت آن صرف حل و فصل اختلافات جزئی شد. پایان آن نیز ثمره‌ای خوش برای هیچ یک از گروههای درگیر و مردم به همراه نداشت. متن کامل