شخصیت، خدمات‌ و مبارزات‌ مرحوم آخوند خراسانی

شخصیت، خدمات‌ و مبارزات‌ مرحوم آخوند خراسانی

حاج‌ شیخ عبدالرضا کفایی، نوه‌ مرحوم‌ آیت‌ الله‌ آخوند خراسانی‌ (پیشوای‌ مشروطیت) هستند که‌ به‌ حکم‌ «اهل‌ البیت‌ ادری‌ بما فی‌ البیت»، اطلاعات‌ ناب‌ و دست‌ اولی‌ از زندگی‌ نیای‌ بزرگ‌ خویش‌ دارند. متن کامل

مشروطيت همانند انقلاب اسلامي از يك جرقه شروع شد

مشروطيت همانند انقلاب اسلامي از يك جرقه شروع شد

براي به وجود آمدن حركت‌هاي فكري خيلي نمي‌توان به يك عامل بسنده كرد. اما اگر بخواهيم در ميان مجموعه عوامل به نزديك‌ترين آن اشاره كنيم، بايد گفت: مشروطيت همانند انقلاب اسلامي از يك جرقه شروع شد. متن کامل

ميرزا يوسف خان مستشارالدوله

ميرزا يوسف خان مستشارالدوله

اکنون از رادمردی که نوشته هايش، اگر صرفا از نظر ادبيات بديعی باشد. قابل مطالعه نيست ولی در تاريخ بيداری ايران بايد به خوبی شناخته شود، نام می بريم و آن ميرزا يوسف خان مستشارالدوله تبريزي1، از پيشروان و آزاديخواهان دوره ناصرالدين شاه و از همفکران ميرزا حسين خان سپهسالار و ميرزا ملکم خان ناظم الدوله، است. متن کامل

ستارخان

ستارخان

در بين مرداني که براي دفاع از مشروطيت و حقوق ملت دست به شمشير برده و آنرا پس از استبداد صغير دو مرتبه بازگردانيدند، ستارخان سردار ملي مقام اول را دارد؛ بحق او قهرمان مشروطيت ايران است. متن کامل

عکاسان به جنبش مشروطیت عینیت بخشیدند

عکاسان به جنبش مشروطیت عینیت بخشیدند

اگر عكاسي نبود ما تصوري از جنبش مشروطه، وقایع و رهبران آن نداشتيم. عكاسي به جنبش مشروطه عينيت ‌بخشیده است و تصویری کرده است. خيلي‌ها تاريخ مشروطه را نخوانده‌اند اما ستارخان و باقرخان را از روی عكس آنها مي‌شناسند. متن کامل