متمم قانون اساسی مشروطه

متمم قانون اساسی مشروطه

بسم الله الرحمن الرحیم اصولی که برای تکمیل قوانین اساسیه مشروطیت دولت علیه ایران بر قانون اساسی که در تاریخ چهاردهم شهر ذی القعدة الحرام یک هزار و سیصد و بیست وچهار به صحه مرحوم مغفور شاهنشاه سعید مظفرالدین شاه قاجار نورالله مضجعه موشح شده اضافه می‌شود از قرار ذیل است: متن کامل

پرنس ارفع الدوله

پرنس ارفع الدوله

ميرزا رضا خان ارفع‏ الدوله در سال 1270 قمري در تبريز متولد شد . او پس از به پايان بردن تحصيلات مکتب‏خانه‏أي در زمينه فقه و اصول و تفسير علم‏الرجال به تحصيل پرداخت و خود را براي تحصيلات حوزوي در نجف آماده مي‏ساخت که سيل بزرگي در تبريز جاري شد و حجره پدر او را نابود ساخت.متن کامل

زنان و حق مشارکت سیاسی

زنان و حق مشارکت سیاسی

مشاركت سیاسی زنان یا حق فعالیت آزاد آنها در انتخاب حكام و تعیین سیاست‌ها و قوانین و تصمیم‌گیری‌های موثر زندگی جمعی، امری مقبول در جهت كارآمد نمودن نظام اجتماعی و سیاسی است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نيز نه تنها این حقوق را به رسمیت شناخته، بلكه قوای حاكم را نيز موظف به بسترسازی مقتضی جهت محقق ساختن آن نموده است.متن کامل

تايمز لندن: تنفر از انگليس، سراسر ايران را فراگرفته است

تايمز لندن: تنفر از انگليس، سراسر ايران را فراگرفته است

روزنامه تايمز در 20 آگوست 1921، مطلبي را از يك «گزارشگر ويژه در خاورميانه» تحت عنوان «تنفر از انگليس سراسر ايران را فرا گرفته است »، به چاپ رساند. بوتلر رايت بريده مربوط به اين قسمت از روزنامه تايمز را ضميمه نامه خود كرده و از «عدم محبوبيت بريتانيا در تهران خبر مي‌دهد» و مي‌افزايد: «نارضايتي مردم ايران از بريتانيا بسيار افزايش يافته است و نفرت آنان از اين كشور بسيار شديدتر ازنفرتي است كه در گذشته نسبت به روسيه تزاري داشتندمتن کامل

واقعه تنباكو از ديد يك انگليسي

واقعه تنباكو از ديد يك انگليسي

اسكناس‌هاي قلابي- اخلال در كار بانك- بي‌آبرويي شركت تنباكو- رفتار باشكوه مردم ايران- تنباكو- يك ملت دخانيات را تحريم مي‌كند- سركوب انحصار- پرداخت غرامت- در جست‌وجوي خرد- مراكز تجاري مهم اروپايي و فعاليت‌هاي آنان- تجارت روس‌ها و انگليسي‌ها- راه‌هاي تجاري- گمرك جديد ايران- آنچه نمايش مي‌دهند و آنچه حقيقتا هستند- اشتغال خارجيان در ايران- ماجراي مك‌لين. متن کامل