تصمیم گرفتند زنان را نبینند/ نادیده‌انگاری زنان از فردای پیروزی مشروطه

تصمیم گرفتند زنان را نبینند/ نادیده‌انگاری زنان از فردای پیروزی مشروطه

درباره هیچ رویداد سیاسی و اجتماعی در تاریخ نمی‌توان با بررسی تنها یک مقطع تاریخی به قضاوت نشست. مبتنی بر این دیدگاه اگر قرار باشد نگاهی به وضعیت زنان در دوران مشروطه‌خواهی ایرانیان انداخت، نیازمند ملزوماتی هستیم و لازم است که به زمان قبل از مشروطه بازگشت و ریشه‌های شکل‌گیری اندیشه‌های برابری‌خواهانه و فعالیت زنان در دوره‌های پیش از مشروطه را بررسی کرد. زنان نه تنها در دوران مبارزات مشروطه‌خواهی که قبل‌تر از آن نیز تلاش منسجمی برای نشان دادن حضور اجتماعی خود داشته‌اند. متن کامل

عدالت‌خانه و مشروطه؛ نقاط اشتراك و افتراق

عدالت‌خانه و مشروطه؛ نقاط اشتراك و افتراق

اینکه جنبش عدالت‌خانة علما چگونه به مشروطه‌خواهی روشنفکران تبدیل شد و کار از کجا به کجا کشید بماند همچنان‌ كه در حافظة تاریخ مانده است و خواهد ماند، امّا در تبیین اصول فکری و فلسفة سیاسی جنبش به‌هدررفتة عدالت‌خانه آثار و آشنایی‌ها کمتر است و جای بسیار دارد که وجوه اختلاف این متن و حاشیة طولانی‌تر از متن معلوم و منتشر شود. متن کامل

چرا انگليس از مشروطه حمايت کرد

چرا انگليس از مشروطه حمايت کرد

مي‌گويند هيچ گربه‌اي براي رضاي خدا موش نمي‌گيرد. حکايت حمايت انگلستان از مشروطه و مشروطه خواهان از اين دست است. واقعاً انگليس براي چه از مشروطه حمايت مي‌کرد. براي چه در سفارت ديگهاي پلو علم کرده بود. براي چه به مشروطه خواهاني مثل سيد حسن تقي‌زاده امان داد تا از دست قزاقان لياخوف (که مجلس را به توپ بسته، مايملکش را چپو کرده و حتي از تير و تخته و در و ديوار آن نگذشته بودند) قسر در برود.متن کامل

نقش ایل بختیاری و علمای اصفهان در سقوط محمدعلی‌شاه و احیای مشروطیت

نقش ایل بختیاری و علمای اصفهان در سقوط محمدعلی‌شاه و احیای مشروطیت

انقلاب مشروطیت که در آغاز قرن بیستم در ایران اتفاق افتاد واقعه‌ای بی‌نظیر بود که در سراسر آسیا ایرانیان را ملتی پیشرو و ترقی‌خواه معرفی کرد.متن کامل

انجمن استرآباد

انجمن استرآباد

در دوران مشروطيت غير از سازمان فراموش خانه اى كه ميرزا يعقوب و ميرزا ملكم خان در اوايل سلطنت ناصرالدين شاه تاسيس كرده بودند و بعداً به دستور حكومت منحل شد (اگر چه به طور كامل از بين نرفت) دو جمعيت منظم ديگر هم به وجود آمده بود، يكى انجمن سرى فراماسونرى و ديگرى مجمع آدميت.متن کامل