گشایش اولین مجلس شورای ملی

گشایش اولین مجلس شورای ملی

فرمان مشروطیت در 14 مرداد 1285 صادر شد. براساس آن مردم اجازه یافتند مجلسی مرکب از نمایندگان منتخبشان را برای مشاوره در امور مهم مملکتی و نظارت بر کار وزرا تشکیل دهند. به موجب همین دستخط مظفرالدین شاه متعهد شد که « نظامنامه و ترتیبات این مجلس و لوازم تشکیل آن را مرتب و مهیا» کند. متن کامل

دیوان‌سالار اصلاحگر مشروطیت

دیوان‌سالار اصلاحگر مشروطیت

ایجاد تحول در هر جامعه‌ای به شخصیت‌های بزرگ و اندیشمند نیاز دارد. اگرچه طی تاریخ سیاسی ایران از این شخصیت‌ها کم نبوده‌اند، علت شکست و سرخوردگی آنها را باید در شرایط اجتماعی و خفقان حاکم بر جامعه دانست. متن کامل

پرونده نمایندگی مستشارالدوله (در دوره اول و دوم مجلس شورای ملی)

پرونده نمایندگی مستشارالدوله (در دوره اول و دوم مجلس شورای ملی)

بعد از مواجهه‌ی اولیه ایرانیان با تمدن غربی، به ویژه پس از شکست‌های ایران از روسیه، برخی از سیاست‌مداران و اولیای امور به این نتیجه رسیدند که باید به دنبال راه‌حلی برای رفع نقص عقب‌ماندگی باشند. متن کامل

مشروطه آغازی برای زن ایرانی

مشروطه آغازی برای زن ایرانی

یکی از خصوصیات مهم مشروطه حضور همه جانبه زنان در آن بود. زنان ایرانی که سالهای زیادی را در حصار خانه ها گذرانده بودند بعد از تجربه جنبش تنباکو که همراه مردان در اعتراض ها شرکت کردند این بار نيز حضور فعالی در تجمع ها مراسم وعظ و خطابه داشتند .متن کامل

آيت‌الله سيد ابوالحسن اصفهاني

آيت‌الله سيد ابوالحسن اصفهاني

آيت‌الله سيد ابوالحسن اصفهاني مرجع تقليد شيعيان جهان و رئيس حوزه علميه نجف در سال 1284 ق در روستاي مديسه از توابع لنجان اصفهان به دنيا آمد. پدرش سيد محمد متولد کربلا و مدفون در خوانسار است.متن کامل