اجتهاد و عقلانیت در نهضت مشروطه

اجتهاد و عقلانیت در نهضت مشروطه

مردمى بودن روحانیت نیز, از ویژگیهاى مهم و درخور توجه این سازمان دینى, در کانون توجه پژوهش گران قرار داشته است. اما از دیدگاه درون سازمانى, این موضوع که چگونه روحانیت توانسته قدرت و نفوذ خود را در میان جامعه ایرانى بگستراند و فرهنگ آن را به گونه ژرف و همه سویه, دستخوش دگرگونى و اثرگذارى خود قرار دهد, هنوز مورد توجه شایسته پژوهش گران حوزوى قرار نگرفته و زوایاى گسترده آن با استفاده از روشهاى علمى به بحث گذاشته نشده است. متن کامل

كند و كاو در زندگي سيد حسن مدرس

كند و كاو در زندگي سيد حسن مدرس

آيت‌الله سيد حسن مدرس با نطق هاي كارشناسانه خود در مجالس صدر مشروطيت و با عملكرد خود توانست نقش قاطعي در ارتقاء جايگاه مجلس شوراي ملي بر عهده بگيرد . نقشي كه مورد توجه نمايندگان، مجموعه حكومت ، دولت و مردم قرار گرفت متن کامل

حوادث ۱۵ ساله مشروطیت

حوادث ۱۵ ساله مشروطیت

تحصن مشروطه‌خواهان در تیرماه این سال ابعاد گسترده‌ای یافت. مظفرالدین شاه قاجار در ۱۴ مرداد، فرمان برقراری حکومت مشروطه را صادر کرد. متن کامل

زن ها را چه به اين فضولى ها!

زن ها را چه به اين فضولى ها!

آن روزى كه اعطاى امتياز خريد و فروش و تهيه توتون و تنباكوى سراسر كشور به شركت تالبوت خشم عمومى را برانگيخت، آزاديخواهان در پى حكم ميرزاى شيرازى سراسر ايران را به اعتصاب و اعتراض كشيدند. متن کامل

افکار آیت الله نائینی به روايت اشکوری

افکار آیت الله نائینی به روايت اشکوری

حسن یوسفی اشکوری روحانی معترض ایرانی، روز چهار شنبه 17 ماه می در مدرسه مطالعات شرقی و آفریقایی دانشگاه لندن (سوئز) درباره آراء و افکار آیت الله نایینی در کتاب تنبیه الامه و تنزیه المله سخن گفت و اهمیت کار او را در این دانست که افکار و اندیشه های نو را در قلمرو جامعه و سیاست با دین و مذهب تشیع پیوند زده است متن کامل