روزنامه نگاران دوره مشروطه خواهی

روزنامه نگاران دوره مشروطه خواهی

شمار آنهايی که با عنوان هايی چون خبرنگار، دبير، سردبير و يا به صورت همکار هميشگی در روزنامه ها قلم زده اند، در عصر مشروطه خواهی، يعنی دوره مظفری و محمد علی شاهی، به ۲۰۶ (داخل و خارج کشور) می رسيد. متن کامل

بدعت های مجلس اول مشروطه در گفتگو با غلامحسین میرزا صالح

بدعت های مجلس اول مشروطه در گفتگو با غلامحسین میرزا صالح

کتاب "مذاکرات مجلس اول" ما را با نکات ناشناخته ای از مجلس اول مشروطه آشنا می کند.متن کامل

روزنامۀ جهاد اکبر؛ در جریان‌های مشروطه خواهی اصفهان

روزنامۀ جهاد اکبر؛ در جریان‌های مشروطه خواهی اصفهان

مشروطیت انقلابی برخاسته از هیجان مردمی بود که از بی ‌موالاتی و استبداد بی‌قانونی و بردگی بیگانه خسته شده بودند. این حرکت عظیم ابعاد گسترده‌ای داشت و در بعد فرهنگی و تحول رسانه‌ای می‌توان به تعدد نشریات آن دوره اشاره نمود. در این دوره 48 روزنامه در تهران، 8 روزنامه در اصفهان،7 روزنامه در رشت و سه روزنامه در تبریز اشاره کرد. این روزنامه‌ها را می‌توان از مهمترین ابزار ارتباطی در آن دوره برای انتقال آرا و اندیشه‌های افراد و گروه‌ها دانست که بررسی این نشریه‌ها برای فهم و درک عمیقتر این دوران بسیار لازم می‌نماید. در این میان روزنامۀ جهاد اکبر به عنوان یکی از نشریات منتشر شده در اصفهان موضوع بحث و بررسی این نوشتار قرار گرفته است. متن کامل

100سال بعد از آن فرمان

100سال بعد از آن فرمان

در مرداد 1385، عمر مشروطه ايران 100 ساله شده و روز 13 مرداد، سالروز صدور فرمان مشروطيت است.متن کامل

نقش ایل بختیاری و علمای اصفهان در سقوط محمدعلی‌شاه و احیای مشروطیت

نقش ایل بختیاری و علمای اصفهان در سقوط محمدعلی‌شاه و احیای مشروطیت

انقلاب مشروطیت که در آغاز قرن بیستم در ایران اتفاق افتاد واقعه‌ای بی‌نظیر بود که در سراسر آسیا ایرانیان را ملتی پیشرو و ترقی‌خواه معرفی کرد.متن کامل