قوام السلطنه و مشروطيت در ايران

قوام السلطنه و مشروطيت در ايران

در شرايطي كه براي بدست آوردن كتابي محققانه بايد چندين و چند كتابفروشي را زير ذره بين بگذاري، تا كتابي بدون سانسور و ارزشمند را انتخاب كني، تا عطش وجودي آموختن و فهميدن را تا روزهايي نامعلوم تأمين كني، ظهور كتاب در تيررس حادثه زندگي سياسي قوام السلطنه را بايد قدر شناخت و انتشارش را پاس داشت؛متن کامل

مدرس از منظر امام خميني

مدرس از منظر امام خميني

امام خميني: يك آدم اگر موافق تعليمات قرآن درست شود، يك وقت مي‌بيند كه يك مدرس از كار در مي‌آيد. يك مدرس مثل يك گروه است كه جلوي قدرت شيطاني رضاخان مي‌ايستد.متن کامل

فتح تهران و پايان دوران موسوم به استبداد صغير

فتح تهران و پايان دوران موسوم به استبداد صغير

انقلاب مشروطيت كه در 14 مرداد 1285/14 جمادي الثاني 1324 و برابر با 5 اوت 1906 به پيروزي رسيد، از مهمترين رخدادهاي سياسي- اجتماعي ايران در عصر معاصر به شمار مي رود.متن کامل

جبهه‌گيري گروه‌هاي اسلامي در برابر پيمان 1919

جبهه‌گيري گروه‌هاي اسلامي در برابر پيمان 1919

پيمان منعقده ميان ايران و انگليس در دوران كابينه وثوق الدوله كه در 18 مرداد 1298منعقد گرديد و ارتش و امور مالي كشور را تحت نظارت انگليسي‌ها در آورد، با موجي از مخالفت‌هاي جامعه به ويژه گروههاي اسلامي روبرو شد و هر چه از زمان انعقاد اين پيمان گذشت و ابعاد آن بيشتر فاش شد، مخالفت‌هاي اجتماعي با آن افزايش يافت.متن کامل

مشروطيت, شيخ فضل الله و پاسخ به برخى پندارها

مشروطيت, شيخ فضل الله و پاسخ به برخى پندارها

بسم اللّه الرحمن الرحيم با سلام به ساحت قدس معصوم نهم امام جواد(ع) سخنم را آغاز مى كنم. و درود مى فرستم به آيت اللّه شهيد مدرس و دكتر مصدق كه سالها در سنگر مجلس از مصالح ايران دفاع كردند و درود مى فرستم به آيت اللّه حاج شيخ فضل اللّه نورى كه با مجاهداتش مجلس اسلامى را بنيان نهاد. متن کامل