تجربه مشروطيت

تجربه مشروطيت


تجربه مشروطيت  عنوان اثري است كه در سال 1387 از سوي مرکز اسناد انقلاب‌ اسلامی  منتشر شد . در مقدمه اين كتاب راجه به معرفي اين اثر چنين آمده است :
صد سال‌ از انقلاب‌ مشروطه‌ می‌گذرد. انقلاب‌ مشروطه‌ یکی‌ ازتحولات‌ ایران‌ معاصر است‌ که‌ در خور مطالعه‌، بررسی‌ و ارزیابی‌ چندباره‌است‌. عوامل‌ این‌ انقلاب‌ چه‌ بود؟ چه‌ حوادثی‌ در شکل‌گیری‌ آن‌ اثر داشت‌؟ چه‌ کسانی‌ آن‌ را به‌ وجود آوردند؟ انگیزه‌های‌ بانیان‌ و مردم‌ چه‌ بود؟ آیااین‌ انقلاب‌ ایدئولوژی‌ از پیش‌ تدوین‌ شده‌ای‌ داشت‌ یا نه‌؟ سؤالاتی‌هستند که‌ باید مورد مطالعه‌ قرار گیرند. به‌ مناسبت‌ صدمین‌ سالگرد مشروطه‌ مرکز اسناد انقلاب‌ اسلامی ‌تصمیم‌ گرفت‌ کتابی‌ مختصر، اما جامع‌ منتشر نماید. کتاب‌ تجربه‌ی‌مشروطه‌ کتابی‌ مختصر و بر مبنای‌ منابع‌ دست‌ اول‌ است‌ که‌ به‌ سؤالات‌ذکر شده‌ پاسخ‌ می‌گوید. این‌ کتاب‌ در دو فصل‌ نگاشته‌ شده‌ است‌: فصل‌اول‌ به‌ عوامل‌، زمینه‌ها و سیر حوادث‌ و نقش‌ نخبگان‌ در نهضت مشروطه می‌پردازد و درفصل‌ دوم‌، ایدئولوژی‌ و اندیشه‌های‌ بنیان‌گذاران‌ نهضت مشروطه‌ را مورد مطالعه ‌قرار می‌دهد و در پایان‌ اشاره‌ای‌ به‌ پی‌آمدهای‌ مشروطه‌ و تجربه‌ی‌گران‌قیمت‌ آن‌ در انقلاب‌ اسلامی‌ دارد. این‌ کتاب‌ قبل‌ از آنکه‌ تحلیلی‌ وسیع‌ بر انقلاب‌ مشروطه‌ باشد، طرحی‌جامع‌ در بازخوانی‌ مجدد انقلاب‌ مشروطه‌ را پیشنهاد می‌دهد.