نفوذ عوامل سیاسی انگلستان در بین مشروطه طلبان

نفوذ عوامل سیاسی انگلستان در بین مشروطه طلبان

پیش از پرداختن به موضوع اصلی ، خوبست نگاهی گذرا به شرایط سیاسی و اقتصادی ایران پیش از انقلاب مشروطه بیفكنیم تا دریابیم كه چگونه دو دولت روس و انگلیس ، نفوذ خود را بر ایران تحمیل نموده بودند. متن کامل

قرارداد اوت 1907م / شهريور 1286 ش

قرارداد اوت 1907م / شهريور 1286 ش

ورود به قرن بيستم با چند واقعة مهم براي ايران همزمان شد. يكي از اين وقايع انعقاد قرارداد 31 اوت 1907م/ 22 رجب 1325ق / 9 شهريور 1286 ميان انگلستان و روسيه است.متن کامل

عهدنامهٔ‌ گلستان‌

عهدنامهٔ‌ گلستان‌

اعلیحضرت‌ قضا قدرت‌، خورشید رایت‌، پادشاه‌ جم‌ جاه‌ و امپراتوری‌ عالی‌ دستگاه‌ ممالک‌ بالاستقلال‌ کل‌ممالک‌ ایمپریه‌ روسیه‌ و اعلیحضرت‌ قدر قدرت‌ کیوان‌ رفعت‌ پادشاه‌ اعظم‌ سلیمان‌ جاه‌ ممالک‌ بالاستحقاق‌ممالک‌ شاهانه‌ ایران‌ به‌ ملاحظه‌ کمال‌ مهربانی‌ و اشقاق‌ علیتین‌ که‌ در ماده‌ اهالی‌ و رعایای‌ متعلقین‌ دارند متن کامل

الغاء قرارداد ۱۹۱۹

الغاء قرارداد ۱۹۱۹

موقعی که مواد آئین‌نامه در کمیسیون مشترک نظامی – مرکب از هفت افسر ارشد انگلیسی و هفت افسر ارشد ایرانی – خوانده شد، دو تن از اعضای ایرانی احساس کردند که رای موافق دادن به چنین ماده‌ای خیانت محض به ایران است و به این دلیل حاضر نشدند پای گزارش کمیسیون را امضا کنند. متن کامل

انگليس و انقلاب مشروطه ۱۹۰۹- ۱۹۰۶

انگليس و انقلاب مشروطه ۱۹۰۹- ۱۹۰۶

پیشینۀ تاریخی ‌در اواخر دهۀ 1890، وزارت خارجه لندن آلمان را تهديدي نسبت به تعادل قدرت در اروپا و نفوذ گستردۀ امپراطوري انگلستان در دنيا مي دانست.متن کامل

انقلاب مشروطه در ايران و نقش امپراتوري عثماني

 انقلاب مشروطه در ايران و نقش امپراتوري عثماني

در روند انقلاب مشروطه در ايران، عوامل داخلي و خارجي فراواني نقش داشته است. اين مقاله در پي بررسي نقش امپراتوري عثماني در تحولات مشروطه‌خواهي ايران است. امپراتوري عثماني هم در زمينه‌سازي فكري انقلاب مشروطه در ايران اثر گذار بود و هم در فرايند وقوع آن از طرق مختلف نقش آفريني كرد.متن کامل

اسنادی از نقش انگلستان در انحراف جنبش مشروطیت

اسنادی از نقش انگلستان در انحراف جنبش مشروطیت

جنبش مشروطیت حرکتی اصیل بود که در پاسخ به اوضاع نامطلوب سیاسی، اجتماعی و اقتصادی حاکم بر جامعه‌ی ایران و با پرچمداری علما و به خواست مردم آغاز گردید.حرکتی که پس از مداخلات انگلستان رفته رفته اصالت خود را از دست داد و با تغییر ماهیت اساسی مواجه گردید! متن کامل

متن کامل قرارداد 1940

متن کامل قرارداد 1940

تصویب قرارداد بازرگانی و بحرپیمایی منعقد بین دولت شاهنشاهی ایران و دلت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی قرارداد بازرگانی مصوب 15 فروردین ماه 1319 اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران از یک طرف و هیئت رییسه شورای عالی اتحاد جماهیر شوروی سوسالیستی از طرف دیگر نظر با اینکه مایلند روابط بازرگانی بین دو کشور را توسعه بدهند تصمیم به انعقاد قرارداد بازرگانی و بحرپیمایی نموده و برای این مقصود اختیار داران خود را بشرح زیر معین نموده: متن کامل

تاريخ روابط خارجي ايران در دوره اول مشروطه

تاريخ روابط خارجي ايران در دوره اول مشروطه

« كتاب تاريخ روابط خارجي ايران ، دوره اول مشروطه » به بررسي ريشه هاي قرارداد 1907 ، قرارداد 1915 ، قرارداد 1919 ، قرارداد 1921 و كودتاي سوم اسفند 1299 مي پردازد و نقش سفارتخانه هاي روسيه و انگلستان در تحولات سياسي و اقتصادي ايران را مورد بحث و بررسي قرار ميدهد . متن کامل

قرارداد 1907 کليد سياست خارجي دول روس و انگليس در ايران

قرارداد 1907 کليد سياست خارجي دول روس و انگليس در ايران

ايران مقارن با قرن 20 در ميدان رقابت و کشاکش دو قدرت بزرگ جهاني که در شمال ايران و مرزهاي جنوبي صاحب نفوذ بودند، قرار گرفت. اين كشمكش گرچه سالها قبل از مشروطه به دليل بروز رقباي تازه وارد در صحنۀ بين المللي، جهت حفظ منافع استعماري منجر به تجديد نظر در استراتژيشان شده بود در سال 1907 منتج به قرارداد جديدي شد تا دو قدرت بزرگ روس و انگليس در مقابل رقيب تازه نفس خود، آلمان مقاومت کنند. متن کامل

123456...18