نگاهي كوتاه به انجمن‌هاي نسوان در عصر مشروطه

نگاهي كوتاه به انجمن‌هاي نسوان در عصر مشروطه

يكي از عرصه‌هايي كه زنان ايران، حضور اجتماعي و تاريخي خود را ظاهرآ به صورت مستقل در طي نهضت مشروطه و بعد از آن به منصّه ظهور رساندند، انجمن‌ها و تشكل‌هاي زنانه بود. متن کامل

مبارزات اسلامی زنان عصر مشروطه

مبارزات اسلامی زنان عصر مشروطه

یکی از ضرورت‌های تحقیق در تاریخ فعالیت‌های زنان، تحلیل محتوای متون تاریخی هر دوره است. این امر می‌تواند کمک مناسبی در برطرف ساختن ابهامات تاریخی باشد. تحلیل محتوای بسیاری از متون تاریخی دورۀ مشروطه، از جمله روزنامه‌ها، از ریشۀ دینی مطالبات مردم و حضور مؤثر علما در تحولات این دوره حکایت می‌کند.متن کامل

زنان؛ پیش از مشروطه، پس از مشروطه

زنان؛ پیش از مشروطه، پس از مشروطه

نگاه تاریخی به زنان البته با نگاه سیاسی و اجتماعی به آنان متفاوت است اما چنانکه می‌دانیم درهرحال هیچ جای تاریخ از مقوله سیاست خالی نیست. مهم آن است که وقتی از نقش سیاسی ــ اجتماعی زنان سخن می‌گوییم، تنها متوجه زنان مشهور و سرشناس یا زنان بانفوذ درباری نباشیم، بلکه حرکت اجتماعی زنان را در گستره اجتماعی آن در نظر آوریم. متن کامل

زنان؛ از حرکت ملی به جنبش

زنان؛ از حرکت ملی به جنبش

هرچند مشروطیت زمینه‌های مساعد و خوبی را برای حضور و مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان فراهم نمود، اما جنبش اجتماعی زنان بنا به پاره‌ای علل فرهنگی و اجتماعی و حتی اقتصادی مختلف، همچنان به نظام مردسالارانه وابسته بود. تلاش زیادی لازم بود تا زن ایرانی به استقلال و قدرت فرهنگی و اقتصادی لازم برای مستقل و مستحکم‌نمودن حرکت اجتماعی دست یابد. متن کامل

زنان در مشروطه

زنان در مشروطه

در بازنگري جنسيت‌گرايانه به تاريخ و ادبيات فارسي، تصويري محو و كمرنگ از حضور زنان ديده مي‌شود كه هرچه به زمانة ما نزديكتر مي‌شود اين تصوير روشن‌تر و شفاف‌تر مي‌گرددمتن کامل

تجدد و تدین زنان عصر مشروطه

تجدد و تدین زنان عصر مشروطه

تاریخ نگاری روشن فکری و حب و بغض هایش، بازشناسی جریان های فعال زنان در دورۀ مشروطه را به امری ضروری برای فهم درست فعالیت زنان در این دوره تبدیل کرده است. متن کامل

مجلس شورا در عصر مشروطه و پهلوي

مجلس شورا در عصر مشروطه و پهلوي

بسياري از مجالس عصر مشروطه در اختيار نمايندگاني بود كه شيفته غرب، بي‌اعتنا به اسلام و تحت‌الحمايت انگليس يا روسيه يا شبكه فراماسونها بودند. در دوران پهلوي به ويژه در 20 سال قبل از انقلاب بسياري ار مردم شهرستانها، حتي نام نماينده منتسب به خود در مجلس را نمي‌دانستند و او را نمي‌شناختند. متن کامل

اولین مجلس ایران

اولین مجلس ایران

روز شنبه 27 جمادی‌الا‌خری سال 1324 هـ. ق مجلسي در مدرسه نظامیه برپا شد كه به عنوان اولین مجلس شورا در تاریخ ایران شناخته شد . سه تا چهار هزار نفر جمعیت از جمله پانصد نفر از علما، وزرا، شاهزادگان و نایب‌السلطنه در مجلس وخارج مجلس اجتماع كرده بودند.متن کامل

اولين مجلس شورا در تاريخ ايران

اولين مجلس شورا در تاريخ ايران

اولين مجلس شوراي ملي در تاريخ ايران در 14 مهر 1285 با نطق مظفرالدين شاه كه به شدت بيمار بود، در كاخ گلستان تأسيس شد. متن کامل

به توپ بستن مجلس شوراي ملي

به توپ بستن مجلس شوراي ملي

روز دوم تير 1287 ساختمان مجلس شوراي ملي توسط قزاقان مسلح روس با توپخانه هدف حمله قرار گرفت و آسيب ديد. اين حادثه در دومين سال سلطنت محمدعلي شاه قاجار و در شرايطي كه مجلس شوراي ملي اولين دوره تجربه قانونگذاري را پشت سر مي‌گذاشت‌، اتفاق افتاد. متن کامل

1 ... 45678...28