تریاق سموم شیخ ابراهیم زنجانی در مجلس

تریاق سموم شیخ ابراهیم زنجانی در مجلس

کتاب تریاق السموم شیخ ابراهیم زنجانی ـ روحانی روشنفکر و تجدد خواه دوره مشروطیت ـ در مخزن خطی کتابخانه مجلس شورای اسلامی فهرست شد .طی یک صد و چهار سال که از تألیف این کتاب می‌گذرد تاکنون نسخه ای از آن شناخته نشده است. نسخه یاد شده به شماره 16880 در مخزن کتابخانه مجلس نگهدرای می شود. متن کامل

بررسی نقش و عملکرد سیاسی سعدالدوله در مجلس اوّل مشروطه

بررسی نقش و عملکرد سیاسی سعدالدوله در مجلس اوّل مشروطه

نگاه اجمالی به فعالیتهای سیاسی سعدالدوله تا پیش از وکالت در مجلس میرزا جواد سعدالدوله پسرمیرزا جبار ناظم المهام، تاجر و صاحب صنعت آذربایجانی[1] که از بازرگانان خوی بود و در زمان محمد شاه قاجار مدتی کنسول ایران در بغداد شدمتن کامل

انحطاط مجلس اول از نگاه مجدالاسلام کرمانی

انحطاط مجلس اول از نگاه مجدالاسلام کرمانی

مجدالاسلام کرمانی یکی از مورخان عصر مشروطه است که با کتاب تاریخ انحطاط مجلس شناخته می‌شود. وی در این کتاب از درون مشروطه نگاهی انتقادی به مشروطه و مجلس دارد. متن کامل

نقش زنان در جنبش های صد ساله

نقش زنان در جنبش های صد ساله

نقش زنان در جنبشهای یکصد سال اخیر در ایران نقشی پر رنگ و غیر قابل انکار است و نمی توان آن را نادیده ‏گرفت. در مقایسه تاریخی جنبشهای اخیر ایران و جنبش اصلاحات برای درک میزان موفقیت یا شکست مبارزات ‏زنان علیه تبعیض و نابرابری های حقوقی و قانونی به چند عامل مهم باید توجه کرد:‏ ‏١- حجم انواع مطالبات و نسبت آنها با عرف و سنتهای اجتماعی در ایران ‏٢- میزان درک و همراهی مردم با مطالبات زنان ‏ ‏٣- حجم مقاومتها و عدم همکاری مردم با مطالبات زنان. ‏ ‏٤- حجم همراهی یا مقاومت حاکمیت در برابر مطالبات زنان. ‏ متن کامل

مشروطه آغازي براي آگاهي بود

مشروطه آغازي براي آگاهي بود

مشروطه دوراني بود كه شوري در زنان ايجاد كرد و به نظر من در دوران مجلس سوم و چهارم، اين هيجان هم فروكش مي‌كند. در دوران پهلوي كه مدرنيسم دولتي مي‌شود، حركت زنان دولتی شد. متن کامل

فرهيختگان زن آذربايجان

فرهيختگان زن آذربايجان

آذربايجان از ديرباز و در دوره هاي مختلف تاريخ، در سايه فعاليتهاي علمي و فرهنگي شخصيتها، عالمان و انديشمندان خود، ايده ها و انديشه هاي نو به جامعه ايران و جهان معرفي كرده است. اين كار قطعاً موجب تحركات فرهنگي، هنري و علمي جديد گرديده و مصاديق بارز آنها در منابع متعدد مربوط به تاريخ فرهنگ به وفور آمده است.متن کامل

شاهزاده اصلاح طلب

شاهزاده اصلاح طلب

تاج السلطنه دختر ناصرالدین شاه قاجار یكی از زنان روشنفكر عصر مشروطیت است كه به رغم شاهزاده بودن به همه ابعاد زندگی شاهان قاجار با دیدی انتقادی نگریسته است.متن کامل

سردار بی بی مریم بختیاری؛ زن مبارز عصر مشروطه

سردار بی بی مریم بختیاری؛ زن مبارز عصر مشروطه

بي بي مريم بختياري دختر حسينقلي خان ايلخاني، خواهر عليقلي خان سردار اسعد و همسر ضرغام‌ا‌لسلطنه بختياري از زنان مبارز عصر مشروطيت است. او از زنان تحصيلکرده و روشنفکر عصر بود که به طرفداري از آزاديخواهان برخاست و در اين راه از هيچ چيز دريغ نورزيد.متن کامل

زنان مشروطه طلب مدارس دخترانه

زنان مشروطه طلب مدارس دخترانه

تا انقلاب مشروطه زنان، همان موجودات پرده نشين كه سوژه اشعار و گفتار طنز زمان خود بودند و بيش از آنكه كسى به فكر درمان دردهايشان باشد، شرح مصائبشان دستمايه نوشتار نويسندگان آن عهد بود، به عنوان سبب همه بدبختى ها و عقب ماندگى هاى جامعه معرفى مى شدند و كم كم داشت خودشان هم باورشان مى شد كه مقصرند و مستوجب عذاب. در جريان شكل گيرى انقلاب مشروطه اين بخش فراموش شده جامعه ايران بيدار شد و به صحنه آمد.متن کامل

زن ها را چه به اين فضولى ها!

زن ها را چه به اين فضولى ها!

آن روزى كه اعطاى امتياز خريد و فروش و تهيه توتون و تنباكوى سراسر كشور به شركت تالبوت خشم عمومى را برانگيخت، آزاديخواهان در پى حكم ميرزاى شيرازى سراسر ايران را به اعتصاب و اعتراض كشيدند. متن کامل

123456...28