زنان در انقلاب مشروطيت

زنان در انقلاب مشروطيت

بعد از به توپ بسته شدن مجلس و قتل عام و تعقيب مشروطه‌خواهان، کسانى‌که اجساد مجاهدين و جوانان را از سنگفرش خيابان‌ها برمى‌داشتند زن‌ها بودند و هم آنان بودند که مجاهدين را در خانه‌هاشان پناه و يارى مى‌دادند. متن کامل

حضور زنان پس از انقلاب مشروطه

حضور زنان پس از انقلاب مشروطه

انقلاب مشروطه در ایران، سرآغاز بسیاری از تغییرات و تحولات محسوب می‌شود. زنان ایرانی در جریان انقلاب مشروطه و پیش از آن نقشی تاثیرگذار در اعتراضات اجتماعی داشتند. نخستین حضور گسترده زنان در جریان جنبش تنباکو روی داد که طی آن، زنان حرم شاه نیز در اعتراض به قرارداد تنباکو، تمامی قلیان‌ها را شکستند.متن کامل

جايگاه زن در انقلاب مشروطيت

جايگاه زن در انقلاب مشروطيت

در تحليل دوره هاي تاريخي ، مشروطيت آغازگر دوراني است که تأثيرات عميقي در تاريخ ايران به جاي گذاشته است و به تعبيري مبدأ تاريخ معاصر ايران به شمار مي آيد . متن کامل

خيزشهای اجتماعي ايران تا انفجار انقلاب مشروطه

خيزشهای اجتماعي ايران تا انفجار انقلاب مشروطه

پيش زمينه های تاريخي پيدايش ديکتاتوری از آنجا که در رساله " فروپاشي نظام سنتي" منظره ای از تکامل جامعه ايران از آغاز تا پايان قرن نوزدهم ميلادی داده شده، برای حفظ ادامه کاری در تحليل، سودمند است که اين بررسي را ازآغازقرن بيستم ميلادي شروع کنيم وروند تکامل آتي مناسبات سرمايه داری و روفته شدن نظام سنتي را در وقايع آين قرن دنبال نمائيم. متن کامل

شورش صیادان انزلی

شورش صیادان انزلی

صيادان انزلي در 30 آبان 1285/ 21 نوامبر 1906 / 4 شوال 1324 براي اعتراض به امتيازنامة ليانازوف در تلگرافخانه تحصن کردند.متن کامل

داشناكها و سالداتها؛ دو تيغه‌ يك‌ قيچي - سندي‌ منتشر نشده‌ از عصر مشروطه‌

داشناكها و سالداتها؛ دو تيغه‌ يك‌ قيچي - سندي‌ منتشر نشده‌ از عصر مشروطه‌

سال‌ جاري‌ مقارن‌ با يكصدمين‌ سالگرد مشروطيت‌ است. مشروطه‌ از مهم‌ترين‌ رويدادهاي‌ دوران‌ معاصر است‌ كه‌ تاثيري‌ عميق‌ و ماندگار بر سياست‌ و فرهنگ‌ اين‌ ديار نهاده‌ و از اين‌ نظر، نقطه‌ عطفي‌ در تاريخ‌ كشورمان‌ به‌ شمار مي‌رود.متن کامل

اصفهاني‌ها براي دفاع از مشروطه، سرباز تربيت مي‌کردند

اصفهاني‌ها براي دفاع از مشروطه، سرباز تربيت مي‌کردند

محمدرضا عسكراني پژوهشگر تاريخ مشروطه در تحقيقات خود ردپاي انجمن‌هاي مخفي و ملي را در اصفهان پيدا كرده‌ كه در دوران استبداد صغير پنهان و آشكار سرباز تربيت مي کردند. متن کامل

قوانین و نظام انتخابات در دوران مشروطه

قوانین و نظام انتخابات در دوران مشروطه

تاریخ سیاسی ایران در آغاز سده بیستم، گسستی ژرف با گذشته خود نشان می دهد.گرانیگاه این گسست، پیروزی جنبش مشروطه و شوق بی کران برای لگام زدن به قدرت سیاسی بود.پیش از این جنبش، مشروعیّت نظام سیاسی ماهیّتی پاتریمونیالیستی داشت، امّا با گام نهادن ایران به دوران مدرن و سستی گرفتن مشروعیّت سنّتی، مبانی مشروعیّت بخش تازه ای که از حکومت قانون و انتخابی بودن پستهای سیاسی و ادواری بودن آن سرچشمه می گرفت پدید آمد. متن کامل

عدالتخانه و مشروطه

عدالتخانه و مشروطه

تأسیس عدالتخانه یا مجلس شورا و تدوین قانون اساسی و همچنین برقراری حکومت مشروطه از نتایج نهضت مشروطه هستند.متن کامل

عکاسان به جنبش مشروطیت عینیت بخشیدند

عکاسان به جنبش مشروطیت عینیت بخشیدند

اگر عكاسي نبود ما تصوري از جنبش مشروطه، وقایع و رهبران آن نداشتيم. عكاسي به جنبش مشروطه عينيت ‌بخشیده است و تصویری کرده است. خيلي‌ها تاريخ مشروطه را نخوانده‌اند اما ستارخان و باقرخان را از روی عكس آنها مي‌شناسند. متن کامل

123456...28