کارنامه استعماری انگلیس در ایران در يك نگاه

کارنامه استعماری انگلیس در ایران در يك نگاه

نقش ظالمانه دولت انگلیس در ایران از 200 سال پیش تا اکنون سرشار از جنایات ، توطئه ها ، دزدیها و موارد شرم آور دیگریست که بین هیچ یک از کشورهای غربی نظیر و مانند ندارد . در این بحث به موارد مهم دخالتهای انگلیس طی 200 اخير در ایران می پردازیم :
تنها چند مورد از نقش و دخالت این دولت استعماری که سرکردگان آن یهودیان ثروتمند صهیونیست هستند در 100 سال اخیر به قرار زیر است :
- نقش انگلیس در کودتای 1299 و روی کار آوردن رضا خان
 - نقش انگلیس در کودتای 28 مرداد سال 1332
- نقش انگلیس در غارت نفت ایران
- نقش انگلیس در قحطی ایران در جريان جنگ جهاني اول که موجب مرگ میلیونها ایرانی شد (هولوکاست واقعی در ایران)
- نقش انگلیس در قرار دادهایی که باعث از دست رفتن و واگذاری بخشهای از ایران به بیگانگان شد
- انحراف نهضت مشروطیت به دلیل دخالتهای انگلیس
- نقش انگلیس در قتل مبارزان ایرانی علیه استعمار همچون امیر کبیر
- غارت آثار باستانی ایران توسط انگلیس
- نقش انگلیس در وارد کردن مواد مخدر در ایران
- حمایت مادی و معنوی انگلیس از فرقه ضاله و حزب منحرف بهائیت
- دخالت انگلیس در قضایای هسته ای ایران
 - حمایت انگلیس از سازمان تروریستی منافقین وخارج کردن گروهک منافقین از لیست گروههای تروریستی توسط اتحادیه اروپا با تعزیه گردانی دولت انگلیس

و بسیاری موارد دیگر .....