در مشروطه چه گذشت؟

در مشروطه چه گذشت؟

کتاب «در مشروطه چه گذشت؟» توسط موسسه فرهنگی هنری قدر ولایت نوشته، منتشر و روانه بازار کتاب شد. اين كتاب دارای دو بخش بوده که بخش اول مربوط به حوادث و وقایع منتهی به صدور فرمان مشروطیت است و بخشی دیگر به تحلیل مستند مهاجرت و تحصن می‌پردازد.
بخش دوم کتاب «در مشروطه چه گذشت؟» دارای 3 فصل است که مؤسسه فر هنگی هنری قدر ولایت در هر یک از فصل‌ها به ترتیب به نقش روشنفکران، فراماسونرها و انجمن‌های مخفی در وقایع منتهی به صدور فرمان مشروطه، نقش دولت انگلیس در تحصُن سفارت و صدور دستخط مشروطیت و نقش علما و روحانیون در نهضت عدالتخواهی تا صدور دستخط تشکیل مجلس شورا پرداخته است.