فكاهي‌نامه‌هاي عصر مشروطه

فكاهي‌نامه‌هاي عصر مشروطه

نشريات فكاهي عصر مشروطه به ترتيب حروف الفبا عبارتند از:
ـ آئينه عيب نما: به مديريت ملك‌المورخين كه در 1325ق در تهران منتشر شد
ـ آذربايجان: به مديريت ميرزا آقا بلوري كه در 1324ق در تبريز منتشر شد
ـ افلاطون
ـ بوقلمون: به مديريت محمود غني‌زاده سلماسي در 1327ق در تبريز منتشر شد
ـ بهلول: به مديريت شيخ‌علي عراقي در 1329ق در تهران منتشر شد
ـ تنبيه: به مديريت معتضدالاطبا در 1325ق در تهران منتشر شد
ـ جارچي ملت: به مديريت آقا سيدابراهيم‌زاده در 1328ق در تهران منتشر شد
ـ جنگل مولا: در 1329ق در تهران منتشر شد
ـ چنته پابرهنه: به مديريت ميرزا محمدخان افشار در 1329ق در تهران منتشر شد
ـ حشرات‌الارض: به مديريت رضا آقا بلوري در 1326ق در تهران منتشر شد
ـ خيرالكلام: به مديريت افصح‌المتكلمين در 1325ق در رشت منتشر شد
ـ سفينه نجات: در 1325ق در يزد منتشر شد
ـ شيخ چغندر: به مديريت حاجي نصرالله ابوالمعالي در 1329ق در تهران منتشر شد
ـ صحبت: به مديريت سيدحسين عدالت در 1327ق در تبريز منتشر شد
ـ فروردين: به مديريت حبيب‌الله آقازاده در 1329ق در رضائيه (اروميه) منتشر شد
ـ قاسم‌الاخبار: به مديريت ميرزا ابوالقاسم همداني در 1325ق در تهران منتشر شد
ـ كشكول: به مديريت مجدالاسلام كرماني در 1325ق در تهران منتشر شد
ـ مهدي حمال: به مديريت احمدزاده در 1328ق در رشت منتشر شد
ـ ميزان: به مديريت فخرالواعظين كاشاني در 1329ق در تهران منتشر شد
ـ ناقور: به مديريت آقا مسيح تويسركاني در 1326ق در اصفهان منتشر شد
ـ نسيم شمال: به مديريت سيداشرف‌الدين گيلاني در 1325ق در رشت منتشر شد