«نمايه روزنامه مجلس» مكتوب مي‌شود

«نمايه روزنامه مجلس» مكتوب مي‌شود

 


وي درباره روزنامه مجلس تصريح كرد: انتشار اين روزنامه 5 سال ادامه داشت و آخرين شماره آن پنجشنبه بيست و هفتم جمادي‌الآخر 1330 هجري قمري منتشر شد.
سائلي افزود: در اين روزنامه افزون بر پيگيري تحولات آن روزگار مجلس شوراي ملي، مي‌توان مسايل اجتماعي، سياسي و اقتصادي دوره مشروطه را نيز باز جست و با تحقيقات پژوهشي، اطلاعات جامعي از آن دوره تاريخي به دست آورد.
نمايه حاضر براي سهولت مراجعه و راهنمايي پژوهشگران تاريخ مشروطه به مطالب روزنامه مجلس، گردآوري و مكتوب شده است. چاپ اول كتاب «نمايه روزنامه مجلس» از سوي مركز پژوهش كتابخانه، موزه و مركز اسناد مجلس شوراي اسلامي در شمارگان 1000 نسخه و بهاي 100 هزار ريال به زودي روانه بازار كتاب خواهد شد.