مرگ رضاقلي خان نظام السلطنه مافي از رجال دوره مشروطه در 14 فروردين 1303 ش

رضاقلي نظام مافي ملقب به سالار معظّم و نظام السلطنه و سردار مكرّم در سال 1246 ش در تهران به دنيا آمد. وي پس از فراگيري دروس و فنون نظامي به دستگاه عمومي خود كه از رجال با نفوذ قاجار بود، وارد شد و به مقاماتي دست يافت. رضاقلي در بحبوبه جنگ بين المللي اول به همراه عده‏اي از رجال و روحانيون براي مبارزه با قواي روس و انگلستان، دولت موقتي به حمايت آلمان و عثماني تشكيل داد ولي اين عمل باعث واكنش دولت مركزي شد و آنان تمام اموال و نشان‏هاي او را مصادره كردند. تا اين كه با اهداي اشياء نفيسي به احمدشاه، توانست رضايت وي را براي ورود به ايران جلب كند. وقتي قيام كلنل محمدتقي خان پسيان در خراسان شكسته شد، وي از طرف قوام السلطنه، والي خراسان گرديد. تا سرانجام در فروردين 1303 ش در 57 سالگي درگذشت و در امامزاده عبداللَّه تهران به خاك سپرده شد. نظام السلطنه از رجال مؤثر ايران بود و پس از مرگش املاك زيادي شامل قسمت اعظم زمين‏هاي غرب تهران، از او به ارث رسيد.