افراطى‏گرى غربگرايان و انزواى علما


از مقالات همايش تبيين آراء و بزرگداشت هشتادمين سالگرد نهضت شهيد آيت‏الله حاج‏آقا نورالله نجفى‏اصفهانى


با پيروزى مشروطه‏خواهان بر محمدعلى‏شاه كه در نتيجه همراهى مردم و مجاهدات علما تحقق يافت، اميد مى‏رفت كه با استقرار مشروطيت و اجراى قانون اساسى كشور ما در مسير مردم‏سالارى دينى به سمت پيشرفت، توسعه، آزادى و استقلال پيش برود. اما از همان ابتداى فتح تهران، عده‏اى افراطى مسيرى خلاف مسير ملت و روحانيت شيعه در پيش گرفته و با افراطى‏گرى مانع اجراى قانون و استقرار آزادى و امنيت در كشور شدند. تلاش علما و مراجع نجف براى اجراى اصل دوم متمم قانون اساسى كه بر اساس آن پنج عالم طراز اول بر مصوبات مجلس از لحاظ انطباق آنها با قواعد شرعى نظارت مى‏نمودند. حركتى قانونى بود كه از سوى گروههاى قانون‏گريز و سكولار مورد بى‏اعتنايى و حتى عكس‏العمل خشن قرار گرفت. ترور سيد عبدالله بهبهانى و طرح نقشه ترور حاج‏آقا نورالله، گام‏هايى بود كه عشاق آزادى پاريس براى وابستگى ايران و جدايى دين از سياست برداشتند. در چنين شرايطى حاج‏آقا نورالله كه در مظان ترور، تروريست‏هاى افراطى قرار داشت، على‏رغم انتخابش به عنوان يكى از 5 نفر علماى طراز اول اين‏گونه صلاح‏ديد كه با مهاجرت به نجف و ملاقات با مراجع آن ديار به خصوص مرحوم آخوندخراسانى آنها را از آنچه در ايران مى‏گذشت آگاه سازد. لذا خائفا يترقب عازم نجف اشرف شد و با آگاه ساختن مراجع نجف از وضع ايران موجى از انتقادات جدى را عليه افراطيون غربگرا برانگيخت. حاج‏آقا نورالله در آستانه هجرت به نجف اشرف تلگراف زير را به مجلس شوراى ملى ارسال كرد:
تلگراف حاج آقانوراللّه به مجلس مبنى بر رد پيشنهاد مجلس   از اصفهان به تهران 

مقام محترم مجلس شوراى ملى شيداللّه اركانه
«تلگراف مبارك بهارستان، از اينكه نظر به حُسن ظن كه به داعى داشته، اين ضعيف را به جهت نظارت قانون انتخاب فرموده‏اند، كمال امتنان و تشكر حاصل شد. افسوس كه تلگراف مباركه در سه منزلى اصفهان كه برحسب نذرى كه نموده بودم مسافر عتبات بودم زيارت شد. و چون اول وظيفه اين خدمت به ملت است اين قسم مى‏دانم كه خاطر مبارك حجج الاسلام عتبات عاليات را از بعضى مطالب مملكت كاملاً مستحضر نمايم.اُولى اين قسم دانستم كه عاجلاً اداى تكليف شرعى خود را نموده ضمنا بزرگترين خدمت به اين اساس مقدس را انجام نموده، سه ماهه مشرف به اين خدمت خواهم شد و از تعجيل معذرت مى‏خواهم. و هرگاه مطلب لازمى است كه بايد خاطر حقير را مستحضر نماييد در عراق منتظر هستم.»  و  
داعى شيخ نوراللّهورود حاج‏آقا نوراللّه به نجف و استقبال بى‏نظير مرحوم آخوند خراسانى از او 

حاج آقا نوراللّه چنانچه خود در تلگراف مى‏نويسد، يكى از دلايل رفتنش به عتبات و خروج از ايران براى مطلع كردن مراجع نجف مى‏باشد. اما چگونگى ورود حاج آقا نوراللّه به نجف را آيت اللّه شيخ لطف الله صافى گلپايگانى از زبان يكى از فضلاى «موقعى كه خبر ورود حاج آقا نوراللّه به نجف رسيد، مرحوم آخوند خراسانى عده‏اى را به چند فرسخى براى استقبال ايشان فرستادند. و ايشان را با احترام فوق‏العاده وارد شهر كردند. در زمان ملاقات مرحوم آخوند از حاج آقا نوراللّه گِله كردند كه امثال شما چرا نبايد به عنوان طراز اول به مجلس برود؟ و آن مرحوم واقعه و جريانات انحرافى در مشروطيت را براى مرحوم آخوند به طور دقيق بيان و شرح دادند.»