مروري بر زندگانى حاج‏آقا نورالله

حاج‏آقا نورالله در سال 1287ه . ق در اصفهان متولد شد. پس از آموختن مقدمات علوم دينى به عتبات عاليات رفت و در محضر علمايى چون آيت‏الله ميرزا حبيب‏الله رشتى و آيت‏الله ميرزا حسن شيرازى تلمذ كرد و به درجة اجتهاد رسيد.  وى از علماى روشنفكر، صاحب نفوذ و متمول اصفهان بود كه در دو جبهه به مبارزه با مظاهر استبداد و استعمار برخاست.

     در سال 1323ه . ق در جريان جنبش مشروطه و مهاجرت كبرا به جمع مهاجرين و متحصنين قم پيوست و پس از پيروزى مشروطه‏خواهان نخستين انجمن ملى را در اصفهان تأسيس كرد كه خود نيز به رياست آن برگزيده شد. در سال 1326ه . ق پس از به توپ بسته شدن مجلس، با كمك ضرغام‏السلطنة بختيارى اقبال‏الدوله، حاكم اصفهان را از صحنة سياسى شهر حذف نمود و مخفيانه با سپهدار تنكابنى، ستارخان، باقرخان و ساير مجاهدين حامى مشروطه ارتباط برقرار كرد. سپس بختياريها را به فتح تهران تشويق و تحريض كرد. 

    وى علاوه بر نقشى كه در جنبش تنباكو و انقلاب مشروطه داشت، در جنگ جهانى اول نيز با كمك بختياريها و قشقائيها به مبارزه با اشغالگران ايران پرداخت و در اين زمان براى مدتى شهر اصفهان از تصرف دولت خارج شد. اما با هجوم روس‏ها به اصفهان، به عراق پناه برد تا اينكه پس از پايان جنگ دوباره به اصفهان بازگشت. 

    حاج‏آقا نورالله در زمينة مسائل اقتصادى نير بر حمايت از توليدات داخلى و تلاش براى استقلال اقتصادى كشور تأكيد مى‏ورزيد. چنانكه در تأسيس شركت اسلاميه مشاركت مستقيم و فعال داشت. اين شركت در سال 1316ه . ق به منظور تحريم منسوجات خارجى و حمايت از توليدات داخلى در اصفهان تأسيس شد. توليدات شركت با استقبال گستردة مردم مواجه گرديد و به زودى دفاتر آن در شهرهاى مختلف و حتى تعدادى از كشورهاى خارجى داير شد.  همچنين حاج‏آقا نورالله در سال 1305ه . ش در حمايت از قطعنامة اتحادية اصناف اصفهان در استفاده از كالاهاى داخلى، لايحه‏اى صادر كرد كه در آن علاوه بر نگرشى دينى به مسئله، از لحاظ اقتصادى استفاده از كالاهاى داخلى را در راستاى توازن صادرات و واردات ديده است:

... اميدوارم اول كسى كه تأسى به آن هيأت محترمه نمايد اينجانب و هر كس بستگى به اينجانب داشته باشد بوده باشند و رفته‏رفته امتعه داخله رواج و احتياجات از خارجه بالمره مقطوع و ثروت مملكت زياد و شوكت و اقتدار و عظمت اسلام و مسلمين فوق‏العاده بشود و توازن صادرات و واردات ايران كاملاً بشود و با اين حال بديهى است كه اتحادية اصناف اصفهان گوى سبقت را در اين امر بزرگ اساسى از بين ساير طبقات مسلمين ربوده‏اند و نام نيكى براى اصناف اصفهان به يادگار باقى گذارده‏اند و هر كس در اين امر مهم با اصناف مساعدت نمايد البته خير دنيا و آخرت را براى خود خواسته... 


     مهاجرت حاج‏آقا نورالله اصفهانى و جمعى از علماى اصفهان و ساير نقاط كشور به قم و تحصن در مخالفت با نحوة اجراى قانون نظام اجبارى در سال 1306ه . ش آخرين حركت سياسى حاج‏آقا نورالله اصفهانى در سن 70 سالگى بود كه به مهم‏ترين و بزرگ‏ترين حركت سياسى دورة سلطنت رضاشاه تبديل گرديد.