سید علی مجتهد کرمانی

سید عبد الحسین آیت اللهی موسوی

سید علی مجتهد کرمانی

مرحوم حاج سید علی مجتهد فرزند مرحوم آقا سید عباس مجتهد کرمانی و در سال‏ 1290 هجری قمری در کرمان متولد شده است.جدامی او مرحوم آقا احمد مجتهد سر دودمان‏ طایفه احمدی کرمانی است.

مرحوم آقا سید عباس شاگرد مرتضی انصاری صاحب مکاسب و قرائد بود و در سال 1298 هجری قمری در کرمان رحلت می‏نماید.شاعری متخلص به ثانی تاریخ وفاتش‏ را چنین سروده:

سید عباس رفت از این عالم‏ پشت افلاک شد از این غم خم‏ رفت از این جهان بگلشن خلد آنکه بد شرع و دین از او محکم‏ کلک ثانی نوشت تاریخش‏ که هزار و دویست و صد به دو کم

هنگامیکه فیروز میرزا(جد آقایان فرمان فرمائیان)حاکم کرمان بوده بمرحوم آقا سید عباس ارادتی میورزیده.شبی در قریه لاله‏زار 130 کیلومتری کرمان سید را بخواب‏ می‏بیند و از حالش جویا میشود سید با این شعر تمثل میجوید:

"گر این تیراز ترکش رستمی است‏ نه بر مرده بر زنده باید گریست‏"

گویا این مصادف با همان شب رحلت سید بوده است.

مرحوم آقا سید عباس علاوه بر مقام اجتهاد بزبان فرانسه تسلط داشته و خط نستعلیق‏ را بخوبی می‏نوشته است.پدرم در سال 1313 قمری بمقصد تکمیل تحصیلات خود از کرمان‏ مهاجرت می‏نماید دو سال در اصفهان از محضر درس مرحوم آقا سید محمد باقر درچه‏ای و مرحوم آقا میرزا محمد هاشم چهار سوقی و مرحوم جهانگیر خان حکیم و مرحوم آخوند کاشی‏ استغاضه و استفاده نموده سپس به نجف اشرف مشرف میشود و در جوار مرقد مطهر علی دستخط شیخ عبد الکریم حائری

دستخط آیت اله محمد کاظم طباطبائی

علیه السلام در حوزه درس آیتین کاظمین مرحوم آقا سید محمد کاظم یزدی طباطبائی و آخوند ملا محمد کاظم خراسانی به تلمذ پرداخته تا آنکه از ناحیه هر دو بتوقیع اجتهاد مباهی میگردد و در سال 1322 بکرمان مراجعت می‏نماید و 41 سال در کرمان به اقامه جماعت‏ و تدریس فقه آل محمد اشتغال داشته در این بین بمکه معظمه نیز مشرف میشود و در سال 1363 هجری قمری در کرمان برحمت ایزد می‏پیوندد.چون پدرم در مدت اقامت بنجف در سلک خواص‏ مرحوم آقا سید محمد کاظم طباطبائی درآمده و ار رویه او ملهم بود در انقلاب مشروطه بر کنار مانده از این نهضت سهمی نداشته است.در جنگ بین‏الملل اول کمیته‏ای در کرمان علیه‏ عمال انگلیس بنام کمیته انقلاب از افسران پادگان ژاندارمری کرمان و عده‏ای آزادیخواه تشکیل‏ گردید پدرم از این کمیته پشتیبانی نمود و بفتوای او تأسیسات انگلیسی‏ها در کرمان تعطیل‏ شد و انگلیسیهای مقیم کرمان از شهر اخراج گردیدند.ژنرال ساکس در تاریخ ایران(ترجمه‏ سید محمد تقی فخر داعی)ضمن وقایع سال 1915 این قضیه را بدون ذکر نام اشخاص‏ اعضاء کمیته بطور اختصار متعرض شده است(جلد دوم چاپ دوم صفحه 685)

اولین جنبشی که علیه سلطنت قاجاریه بنام نهضت ملی علنا موجودیت خود را اعلام‏ نمود برهبری پدرم بود که یقینا سوابق آن در ضوابط دولت محفوظ است و همین نهضت

 

دستخط آیت اله محمد کاظم خراسانی

را پسر دائی پدرم مرحوم آیت الله حاج میرزا محمد رضا احمدی که در سلطنت مظفر الدین شاه‏ (هنگامی که شاه در اروپا بود)بدستور محمد علی میرزا ولیعهد وسیله مظفر السلطنه حاکم‏ کرمان مورد اهانت قرار میگیرد و در تاریخ بیداری ایران همین اهانت را یکی از علل قیام‏ مشروطه‏خواهان ذکر نموده‏اند پی‏گیری نمود و در اجتماعی بزرگ از مردم کرمان فرمود من‏ احمد میرزا بسلطنت نمی‏شناسم و پس از خلع احمد شاه خود در مجلس مؤسسان شرکت‏ نمود.اعلیحضرت فقید رضا شاه کبیر همیشه نسبت به پدرم و همچنین مرحوم حاج میرزا محمد رضا لطف و عنایت داشت و در سال 1308 شمسی که از طریق بلوچستان به کرمان تشریف‏فرما شدند و علماء کرمان در مدخل شهر از موکب ایشان استقبال نمودند در حضور همه علما نسبت به مرحوم حاج میرزا محمد رضا و پدرم ابراز تفقد فرمودند رحمة الله و برکاته علیهم‏ اجمعین.فتوکپی سه طغری دستخط از حضرات آیت الله العظام آقا سید محمد کاظم طباطبائی‏ و آخوند ملا محمد کاظم خراسانی و حاج شیخ عبد الکریم حائری یزدی که مقام اجتهاد و عدالت‏ پدرم را تصدیق و تائید نموده‏اند موجود است و بعرض میرسانم که آقا سید محمد کاظم‏ طباطبائی و آقای شیخ عبد الکریم یزدی مقام اجتهاد و عدالت کمتر کسی را باین صراحت‏ تائید نموده‏اند.

پایان مقاله