جايگاه حاج‏آقا نورالله در نزد مراجع و علماى ايران و نجف

موقعيت حاج آقا نوراللّه در اقدامات و اصلاحات اجتماعى و سياسى از آنجا نشأت مى‏گرفت كه ريشه در اصول اسلامى و عقايد دينى داشته و تأييد و همراهى علما و مراجع زمان را به‏دنبال مى‏آورده است. او كه از موقعيت خانوادگى و حوزه‏اى طراز اولى برخوردار بوده و در درجه اوّل مورد تأييد همه علماى اصفهان بخصوص برادرش مرحوم آقا نجفى و سپس مورد تأييد علماى نجف و عتبات عاليات قرار داشته است. براى نمونه مى‏توان به قسمتى از توصيف آيت‏اللّه شيخ محمد حسين كاشف الغطاء مصلح مشهور اسلامى در مورد او توجه نمود:

«... در اوايل عمرش به عراق هجرت نمود و در درس علماى آن سامان حاضر شد و از درياى علومشان سيراب شده و به اصفهان مراجعت نمود و دامن همت به كمر زد. براى ترويج دين و اجراى احكام دينى راه پدر و برادر را پيش گرفت و فضلش مشهود گشت و فضلاء و طلاب گردش حلقه زدند. هنگام اقامه نماز در مسجد، بيشمارى از مردم در جماعتش حاضر مى‏شدند. او اكنون پناهگاه مردم در دردها و رنجها و خواستهاى مأوى دهنده فقرا و سادات است. از خدا مى‏خواهيم كه او و برادرش را حفظ كند و بوسيلة آندو، بيضة اسلام را حفظ نمايد و شريعت سيدالمرسلين را نگاه‏دارد.» 

امتياز حاج آقانوراللّه نسبت به ساير مصلحان آن دوره، حمايت مراجع و بزرگان شيعه از او در اقداماتش مى‏باشد؛ چنانچه در مورد شركت اسلاميه مورد تأييد مراجع عراق قرار مى‏گيرد و همة آنها از توليدات و ملبوسات شركت پوشيده آن‏را موجب پاكيزگى و قبول طاعات مى‏شمردند. محدث عالى‏مقام شيعه، آيت‏اللّه حاج ميرزا حسين نورى، ملقب به محدث نورى با اين كلمات از اقدامات مجتهد اصفهانى تقدير مى‏كند:

«نوع مسلمانان، سالهاست اثر اجابت در دعاى خود نمى‏بينند و در مقام پيدا كردن سبب آن برنيامدند و به رفعى عيب آن را در دعا يا ناقلِ آن پندارند و از اين دعا به آن دعا و از اين ناقل به ديگرى منتقل شوند. و ندانستند كه اوّل شرط اجابت، پاكيزگى مطعوم و ملبوس است و هرچه در آنها مداقّه كنند، اثرش را در آنجا مشاهده نمايند. حال چگونه بايد شكر نمود آنانى را كه در مقام نصرت مؤمنين و شكست رونق اعداى دين، برآمدند و عباداللّه را از تلوّث به اقذار ملحدين پاك نمودند.» 

حاج آقانوراللّه به عنوان يك مجتهد و زعيم دينى، اصول و برنامة اصلاحى و جهادى خويش را از دين حنيف اتخاذ مى‏كرده و مانند ساير سياسيون غيرمذهبى براى تبيين برنامة خويش از آراى متفكرين مغرب زمين استفاده ننموده، بلكه با درك شرايط ايران عصر قاجار و آلام ملت ايران، آراء و انديشه‏هاى خود را در زمينة مشروطيت و استقلال سياسى و اقتصادى از ديانت اخذ نموده، لذا مبانى انديشة او از فقه و ديانت برخاسته و لاجرم مورد تأييد علماى دين نيز قرار مى‏گرفته است.

او در مورد واژه‏هاى آزادى، شورا، عدل، حكومت، مجلس، استبداد و استعمار به بحث پرداخته و مى‏نويسد:

«آيا حكم اسلام اين است كه مسلمانان همه قسم ظلم بكشند و ساكت بنشينند تا اجانب، ممالك اسلاميه را به تدابير سياسيه متصرف شوند؟

آيا بايد مسلمين ذليل و زبون شوند؟ احكام اسلاميه منسوخ و قوانين اروپ كم كم جارى شود؟ تكليف پيروى از احكام اسلام است...»

«وقتى كه حضرت مبعوث شد، عرض كردند شما پادشاه هستيد؟ فرمودند من پيغمبرم. يعنى از خودم امر و نهى ندارم و از جانب خدا پيغام آورده‏ام، به مصداق «وما ينطق عن الهوى. إن هو الاّ وحىٌ يُوحى.» احكام من از خودم نيست و از جانب خلاّق عالم است كه بالملازمه دلالت دارد براينكه چيزى اگر بگويم كه مطابق با حكم و قانون خدا نباشد و از روى هوى باشد، اطاعت آن لازم نيست. چه من پادشاه نيستم بلكه پيغمبرم و حكم ديگرى را برشما ابلاغ مى‏كنم ... اين است حقيقت سلطنت مشروطه و اين قانون مشروطه از اوّل اسلام بود تا زمان معاويه كه در اخبار مسلّم است كه معاويه عنوان خلافت را به سلطنت مبدّل نمود؛ يعنى بنا را براين گذارد كه احكام و رأى خود را چه مطابق با قانون باشد چه نباشد مُجرى دارد و سلطنت خود را مطلقه نمود. و إلى زماننا هذا سلاطين پيروى او را نموده و مشروطه را بالمرّه از ميان برده‏اند.»