از کیهان کاریکاتور تا سالهای مشروطه

در چند روز اخیر بیش از 20 مورد تماس تلفنی در خصوص تحریف تاریخ در سریال "سالهای مشروطه" داشتم؛ اکثر دوستان گلایه و شکایت از وضعیت موجود داشتند و اینکه چرا بختیاری ها در مقابل تحریف تاریخ در این سریال آنگونه که باید عکس العمل نشان نمی دهند. 


نمی دانم منظور دوستان از عکس العمل چه بود! اما واقعیتی که نمی شود آن را انکار کرد از هم پاشیدگی بختیاری ها و عدم امکان یک حرکت واحد در بختیاری است. چیزی که در چند سال اخیر بارها اثبات شد و شاید به همین دلیل باشد که توهین به این مردم و نادیده گرفتن آن ها امری عادی و کم اهمیت است.


اگر حافظه همقطاران سابق یاری کند، حدود سه سال پیش بود که ماهنامه کیهان کاریکاتور با انتشار یک کاریکاتور توهین آمیز بر روی جلد این نشریه فرهنگ و لباس عشایر بختیاری را به تمسخر گرفته بود. که واکنش وبلاگ نویسان را به دنبال داشت؛ در ادامه به کمک برخی دوستان لربلاگی سعی کردیم قضیه را پیگیری کنیم و در همین راستا بیانیه مشترکی از سوی وبلاگ نویسان نوشته شد و بیش از 150 نفر آن را امضا کردند (هرچند بعدها به دلیل حذف وبلاگ اصالت بختیاری تمام آرشیو امضا ها از بین رفت).


 تمام تلاش ما در آن مقطع جز یک عذرخواهی ساده از طرف کارکاتوریست این نشریه نتیجه خاصی در بر نداشت. با این حال به جرات می توان گفت که بعد از قیام علیمردان خان بر علیه حکومت پهلوی هیچ گاه بختیاری نتوانسته برای پیگیری یک مطالبه عمومی در راه یک اتحاد فرا طایفه ای و شهرستانی قدم بردارد و این یک صدایی در دنیای مجازی نویدبخش هویت خواهی نسل امروز بختیاری بود. 


هرچند تلاش سه سال پیش لربلاگها می توانست سرآغاز یک حرکت وحدت بخش در بختیاری و قوم لر باشد اما این مهم هیچگاه محقق نشد و بختیاری در سراشیبی اضمحلال به جایی رسیده که امروز باید در حسرت یک درخواست جمعی برای یک عذرخواهی ساده از سوی کارگردان سریال سال های مشروطه باشد. 


دلیل از هم پاشیدگی و عدم انسجام فرهنگی بختیاری هرچه باشد نباید باعث نومیدی و دست روی دست گذاشتن فعالین عرصه فرهنگ بختیاری باشد و شاید اگر امروز فکری نشود فردا در سریال هایشان حتی نامی از "سردار اسد" !! هم نبرند.