تبعات مشروطه در عرصه مطبوعات

تبعات مشروطه در عرصه مطبوعات

دور فرمان مشروطيت و تاسيس مجلس شوراي ملي، بسياري از نهادهاي اجتماعي را در ايران دگرگون كرد.متن کامل

ميرزا يوسف خان مستشارالدوله

ميرزا يوسف خان مستشارالدوله

اکنون از رادمردی که نوشته هايش، اگر صرفا از نظر ادبيات بديعی باشد. قابل مطالعه نيست ولی در تاريخ بيداری ايران بايد به خوبی شناخته شود، نام می بريم و آن ميرزا يوسف خان مستشارالدوله تبريزي1، از پيشروان و آزاديخواهان دوره ناصرالدين شاه و از همفکران ميرزا حسين خان سپهسالار و ميرزا ملکم خان ناظم الدوله، است. متن کامل

اولین مجلس ایران

اولین مجلس ایران

روز شنبه 27 جمادی‌الا‌خری سال 1324 هـ. ق مجلسي در مدرسه نظامیه برپا شد كه به عنوان اولین مجلس شورا در تاریخ ایران شناخته شد . سه تا چهار هزار نفر جمعیت از جمله پانصد نفر از علما، وزرا، شاهزادگان و نایب‌السلطنه در مجلس وخارج مجلس اجتماع كرده بودند.متن کامل

ميليسپو و مدرس

ميليسپو و مدرس

دكتر ميليسپو آمريكائي، خزانه‌دار ايران: «... مدرس مردي است فاضل، براي پول ارزشي قائل نيست، در خانه‌اي ساده زندگي مي‌كند، جز يك قاليچه و تعدادي كتاب چيز ديگري ندارد. در ملاقات با او محال است كسي تحت تأثير هوش و قدرت رهبري او قرار نگيرد...»متن کامل

تحریم تنباکو مشروعیت سلطنت ناصرالدین شاه را مخدوش کرد

تحریم تنباکو مشروعیت سلطنت ناصرالدین شاه را مخدوش کرد

یک عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و استاد تاریخ گفت: حکم میرزای شیرازی باعث شد مشروعیت سلطنت ناصرالدین شاه که خود را ظل‌الله می‌دانست، بین مردم مخدوش شود و در واقع نمایانگر رویارویی مدعی ظل‌اللّهی با امام زمان (عج) بود. متن کامل