نقش روزنامه هاي تبريز در جنبش مشروطيت

نقش روزنامه هاي تبريز در جنبش مشروطيت

انتشار روزنامه براي اولين بار در ايران عصر استبداد قاجاري در تهران، به تقليد از غرب و در چهارچوب مصالح و خواسته هاي رژيم شكل مي گيرد. روي اين اصل روزنامه هاي اين عصر وابسته به دربار بودند سانسور شديدي بر آنها حاكم بود و عيچگونه انتقادي از حكومت و وضع نابسامان مملكت و يا اشاره به سيه روزي مردم در آنها ديده نمي شد. متن کامل

انديشه‌ها و عملكرد سيد جمال در بيداري و تجدد مسلمانان

انديشه‌ها و عملكرد سيد جمال در بيداري و تجدد مسلمانان

هنگام ظهور سيد، دنياي اسلام دنياي تشتت افكار و تضادهاي فكري بين انديشمندان ديني و علمي آنها بوده، اگر علمي بوده فقط نزد بزرگان ديني وجود داشته كه با هم در تضاد بودند و از نظر بعد حاكميت و سياست رهبران جوامع اسلامي چنان در تضاد و خصومت به سر مي‌بردند كه به قول خود سيدجمال گويي مسلمانان اتفاق ورزيدند كه با هم اتفاق نورزند و اتحاد كردند كه با هم اتحاد نكنند و از وقتي كه اين تفرق آغاز شد مسلمانان ديگر روي خير و عظمت را نديدند، يعني همان چيزي كه مي‌توانست برايشان وحدت، قدرت، آفرينش بياورد تفرقه‌آور و ضعف‌آور شد. متن کامل

نصرت الله فتحي مفتش تاریخ مشروطیت

نصرت الله فتحي مفتش تاریخ مشروطیت

اخیرا کتاب گرانقدر و نایاب دیدار همرزم ستارخان با مقدمه مبسوطی توسط رضا همراز در تبریز تجدید چاپ و مورد استقبال کم نظیر قاطبه کتاب خوان و علاقه مندان تاریخ معاصر بالخصوص تاریخ مشروطیت گردید . از طرفی نیز چندین نامه ؛ ایمیل و تلفن به جهت قدر شناسی به نگارنده ارسال گردیده که نشان از شعور ملت سرفراز دارد .متن کامل

میرزا حسن رشدیه، پدر دبستان و دبستانی ها

میرزا حسن رشدیه، پدر دبستان و دبستانی ها

هشتم سپتامبر مصادف با هجده شهریور روز جهانی سواد آموزی است. به جاست که در چنین روزی از میرزا حسن رشدیه، پایه گذار دبستان در ایران یادی بکنیم. بدون تلاش های خستگی ناپذیر وی، تجربه دبستان و سبک جدید آموختن برای بسیاری از ما ممکن نبود. متن کامل

فرازهايی از زندگی شادروان حاج رسول صدقيانی

فرازهايی از زندگی شادروان حاج رسول صدقيانی

از موسسین مرکز غیبی تبریز و انجمن سعادت استانبول زنده ياد حاج رسول صدقياني فرزند خَلَف آذربایجان، به سال 1247 هجری شمسی در تبريز محله دَوَچي (شتربان) كوچه صدقياني­ها در خانواده­اي متدين و تاجر پيشه ديده به جهان گشود. متن کامل

سيدحسن‌ شريف‌زاده‌

سيدحسن‌ شريف‌زاده‌

«سيدحسن‌ شريف‌زاده‌»يكي‌ از سه‌ تن‌روزنامه‌نگاري‌ است‌ كه‌ در دوره‌ مشروطه‌ درتبريز نشريه‌ «شوراي‌ ايران‌» را منتشر كردند وهر سه‌ به‌ فاصله‌ چند سال‌ درست‌ به‌ دليل‌دست‌ داشتن‌ در فعاليت‌هاي‌ سياسي‌ از ميان‌رفتند. دو نفر ديگر ميرزا سعيد سلماسي‌خداوردي‌ و ميرزاعلي‌ دواچي‌ بودند.متن کامل

زندگینامه میرزا عبدالرحیم طالبوف تبریزی

زندگینامه میرزا عبدالرحیم طالبوف تبریزی

اسنادی که دربارة زندگی و فعالیت میرزا عبدالرحیم طالبوف اطلاعاتی به ما می‎دهند، بسیار اندک هستند. طالبوف از سر تواضع، نه خود شرح حالی نگاشته و نه به دیگران اجازة چنین کاری داده است.متن کامل

رهبري انجمن ايالتي آذربايجان و فرماندهي ستارخان سردار ملي

رهبري انجمن ايالتي آذربايجان و فرماندهي ستارخان سردار ملي

مظفرالدين‌شاه قاجار فرمان مشروطيت را در چهاردهم جمادي‌الثاني 1324 هجري قمري برابر با 14 مرداد1285 شمسي صادر و پس از آن نظامنامه انتخابات را امضاء كرد.متن کامل

حيدرخان عمواوغلى

حيدرخان عمواوغلى

حيدرخان عمواوغلى، از نخستين رهبران چپ ايران. در مورد مليت و زادگاه او اختلاف است. محمد قزوينى كه حيدرخان را از نزديك می شناخته، وى را از رؤسا و اركان مجاهدان خارجى، يعنى غير ايرانى، دانسته است كه در اوايل مشروطه، داوطلبانه به ايران آمد متن کامل

حاكمان آذربايجان بعد از محمد علي ميرزا

حاكمان آذربايجان بعد از محمد علي ميرزا

اهميت ايالت آذربايجان در محدوده جغرافياي سياسي ايران آذربايجان به عنوان مركز ثقل سياست ايران از زمان جنگهاي ايران و روس به حساب مي‎آيد اين جنگها و عهد نامه‎هاي مصيبت بار تحميل شده بر اساس آنها،كه به عنوان رويارويي يك قدرت سر تا پا مسلح با يك نيروي ضعيف و به زبان بهتر يك ايالت از ايران درنظرگرفته ميشود،را به تعبيري مي‎توان سر منشاء ورود آذربايجان به صحنه معادلات سياسي و نظامي و امنيتي جهان آن دوره ناميد.متن کامل

1 ... 45678...17