معجزه شعر و خنده در انقلاب مشروطه

معجزه شعر و خنده در انقلاب مشروطه

شعر و تصنيف و ترانه يکی از مهم ترين آثار طنزی بود که توسط شاعران انقلابی مشروطه به صورت های مختلف سروده می شد و به دليل خصوصيت شعر بودن و به آهنگ درآمدن در ابعاد وسيع منتشر می گشت. متن کامل

عصر سپهسالار و تحول روزنامه‌نگاری در ایران

عصر سپهسالار و تحول روزنامه‌نگاری در ایران

آشنایی ایرانیان با دنیای جدید غرب، فصل تازه‌ای در دگرگونی تاریخی ایران است. اگر جنبش مشروطیت هرچند این واقعه آن اندازه در تاریخ سیاسی این سرزمین مهم و تأثیرگذار است که آن را انقلاب مشروطیت بنامیم و پیروزی آن در سال ۱۲۸۵ خورشیدی را تاریخ زایش ایران نوین بدانیم که موجب پای‌گذاردن مفهوم نوینی به نام «ملت ایران» به دنیای مدرن شد، شایسته است به زمینه‌ها، بسترها و دلایل پیدایی این نوزایی توجه کینم و آن را مورد کاوش قرار دهیم. متن کامل

طنزنويسان دوران مشروطيت

طنزنويسان دوران مشروطيت

فرياد زدن بر سر استبداد، گاهی ناممکن است، در حالی که خنديدن و تمسخر استبداد واکنشی است که همواره ممکن است. از سوی ديگر وقتی ريشه استبداد و عقب ماندگی و انحطاط در رفتار و آداب عامه مردمان باشد، جز طنز و شوخی راهی برای اصلاح رفتار مردم باقی نمی ماند. متن کامل

طنز و تند زبانی سیاسی در دوره مشروطه

طنز و تند زبانی سیاسی در دوره مشروطه

ادبیات انقلاب مشروطه و دوران بیست ساله پس آن-از 1905 تا 1925-از نظر طنز،میزان هجو و تندزبانی سیاسی در تاریخ ایران بی‏نظیر است.متن کامل

مشروطیت، سلطانیسم و مشروعیت

مشروطیت، سلطانیسم و مشروعیت

انقلاب مشروطه‌ی ایران، در سلسله انقلابات مشروطه‌ای می‌گنجد كه با فاصله‌ای كم و بیش نزدیك به هم، در یك منطقه‌ی جغرافیایی اتفاق افتاده‌اند؛ مانند انقلاب فوریه‌ی 1905 روسیه، انقلاب مشروطه‌ی عثمانی 1907 و ما هم سال آینده به استقبال صدمین سالگرد انقلاب مشروطه‌ی ایران می‌رویم (البته به حساب تقویم خورشیدی.)متن کامل

نگاهي گذرا به مباني و اصول دموكراسي در قانون اساسي نظام مشروطيت ايران

نگاهي گذرا به مباني و اصول دموكراسي در قانون اساسي نظام مشروطيت ايران

با اوج گيري قيام مردم ستمكش ايران، سياستگران عهد قاجاري متوجه شدند كه ديگر نمي توان به زور سر نيزه و شكنجه و ارعاب و قتل حكومت كرد، بنابراين فرمان مشروطيت در 14 جمادي الثاني 1324 ه ق. برابر با 13 مرداد 1285شمسي به وسيله مظفرالدين شاه قاجار صادر گرديد.متن کامل

یوسف خان مستشارالدوله ؛ نماد روشنفکر دینی

یوسف خان مستشارالدوله ؛ نماد روشنفکر دینی

آنچه که همواره محور کار فکری روشنفکران عصر ناصری و مظفری را شکل داده است، صرافت راستین در خروج از بحران فقر فرهنگی و اجتماعی حاکم بر بن بست سوتفاهم ها و تعابیر متعارض دورانی بوده که ماهیت تفکرات جدید را در قالب نظام های جدید سیاسی مطرح کرده است. متن کامل

ميرزا ابوالحسن خان صنيع الملک غفّاري

ميرزا ابوالحسن خان صنيع الملک غفّاري

ميرزا ابوالحسن غفاري کاشاني، صاحب ترجمه، از قرائني که در دست است، در حدود سال 1229 ه. ق. متولد شده پساز طي دوران کودکي و به انجام رسانيدن تحصيلات مقدماتي درحدود پانزده، شانزده سالگي براي تعليم گرفتن نقاشي، نزد استاد «مهرعلي اصفهاني» نقاّش دربار فتحعلي شاه فرستاده شده است. . . . متن کامل

محمدحسين نائينی و قوای مقوّم استبداد

محمدحسين نائينی و قوای مقوّم استبداد

در ارتباط دین و دولت از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی ستیز بین خواستاران مدرنیته و هواداران سنت بیش از یک سده در کانون نظر میان رهبران و مفسّران شیعی در باب ارتباط بین دین و دولت و امکان و کیفیت سازگاری بین این دو از آستانۀ انقلاب مشروطیت تا کنون در ایران ادام داشته است .متن کامل

محمد مجتهد شبستری دموکراسی و دين داری

محمد مجتهد شبستری دموکراسی و دين داری

در ارتباط دین و دولت از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی ستیز بین خواستاران مدرنیته و هواداران سنت بیش از یک سده در کانون نظر میان رهبران و مفسّران شیعی در باب ارتباط بین دین و دولت و امکان و کیفیت سازگاری بین این دو از آستانۀ انقلاب مشروطیت تا کنون در ایران ادام داشته است .متن کامل

123456...17