اندیشه سیاسی علامه نایینی، اندیشه ای ناتمام

اندیشه سیاسی علامه نایینی، اندیشه ای ناتمام

آشنایی ایرانیان با فرهنگ و مدنیت جدید غرب در آغاز قرن نوزدهم، در شرایطی رخ داد که نظام جدید اجتماعی و سیاسی مبتنی بر دموکراسی پس از تحولات چند قرنه اقتصادی، اجتماعی و در نتیجه دگرگونی های عظیم در حوزه اندیشه اجتماعی و سیاسی در اروپای قرن هفدهم و هجدهم، تقریبا در سراسر این قاره استقرار یافته بود. متن کامل

یادداشت هاشمی رفسنجانی در سالروز مشروطه

یادداشت هاشمی رفسنجانی در سالروز مشروطه

آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در یادداشتی به مناسبت فرا رسیدن سالروز واقعه مشروطه نوشت: «طراحان نقشه‌های شوم عصر مشروطه، امروز دوباره به میدان آمده‌اند تا با سوءاستفاده از اختلافات سلیقه‌های داخلی و ادبیات به ظاهر ارزشی بعضی‌ها، برنامه روحانیت‌ستیزی خویش را کامل کنند چرا که آنان بهتر از همه می‌دانند، در طول تاریخ هر جا که یک ظالم داخلی یا خارجی تسمه از گرده جامعه کشید، روحانیت ملجأ و مأمن مردم بوده است». متن کامل

مشروطیت کسروی

مشروطیت کسروی

«شیوه مردم سست‌اندیشه این است که همیشه در چنین داستان‌هایی کسان توانگر و بنام و باشکوه را بدیده بگیرند و کارهای بزرگ را بنام آنان خواننده و دیگران را که کنندگان آن کارها بوده‌اند از یاد برند. این شیوه در ایران رواج بسیار می‌دارد، و در همین داستان مشروطه نمونه‌های بسیاری از آن پدید آمد.» متن کامل

خاطرات فروغي از کمال‌الملک

خاطرات فروغي از کمال‌الملک

نامه در باره کمال الملک ارتباط من با مرحوم کمال الملک به تبع مرحوم پدرم بود که با او دوستي صميمي داشت و من کودک بودم و گمانم اين است که دوستي پدرم با او به سبب همکاري با برادرش و کسان ديگر از خانواده او بود. متن کامل

خاطرات رجال قاجار؛ مروري بر امور دربار و روابط درباريان

خاطرات رجال قاجار؛ مروري بر امور دربار و روابط درباريان

از منابع ارزنده براي شناخت ساختار اجتماعي ايران دوران قاجار و درک اهميت روابط درباريان، خاطرات رجال آن عهد است.متن کامل

بحثی دربارة کتاب «الحمار» اثر میرزا عبدالرحیم طالبوف تبریزی

بحثی دربارة کتاب «الحمار» اثر میرزا عبدالرحیم طالبوف تبریزی

ميرزا عبدالرحيم طالبوف نخستين كسي است كه به شيوه اروپايي در آذربايجان رمان نوشته است. همچنانكه كمديهاي ميرزا فتحعلي آخوندزاده اساس درام‌نويسي آذربايجان را تشكيل مي‌دهد.متن کامل

آشنايي با تقي زاده

آشنايي با تقي زاده

مرحوم سيد حسن تقي زاده را بايد از شخصيت هاي مهم تاريخ معاصر ايران، در رشته ها و زمينه هاي گوناگون شمرد. متن کامل

آیا انجمن اخوت‌ با محمد‌علی‌شاه سازش کرد؟

آیا انجمن اخوت‌ با محمد‌علی‌شاه سازش کرد؟

در قرن اول هجری، افرادی با عنوان «عابد و زاهد» در جهان اسلام حضور داشتند که به مرور در اواخر قرن دوم در مقابل تجمل‌گرایی امویان واکنش نشان داده و به پشمینه پوشی روی آوردند.متن کامل

جنبش تنباکو آغاز عصر روشنگری در ایران

جنبش تنباکو آغاز عصر روشنگری در ایران

ایران در عصر قاجار از لحاظ اقتصادی به بخش‌های نیمه مستقلی تقسیم شده بود که در آن خان‌ها می‌توانستند راه‌های تجاری را ببندند، از کاروان‌ها باج بگیرند و بدین‌ترتیب موانع رشد و پیشرفت تجاری را فراهم سازند. متن کامل

جهودکشان، اثری ناشناخته از ادبيات مشروطه :

جهودکشان، اثری ناشناخته از ادبيات مشروطه :

نهضت مشروطيت، که اين روزها 99 سال از آن می گذرد، بازنگری همه جانبه ای بود در شيوه زندگی ايرانيان. مشروطه خواهان نه تنها در حوزه سياست، بلکه در عرصه انديشه و فرهنگ نيز به دنبال تحول و دگرگونی بودند متن کامل

123456...17