رقابت امريكا، روسيه و انگلستان براي غارت منابع نفتي ايران

رقابت امريكا، روسيه و انگلستان براي غارت منابع نفتي ايران

طي سالهاي حاكميت سلسله قاجار، دولتهاي انگلستان و روسيه نقش اصلي را در غارت منابع اقتصادي ايران بر عهده داشتند ولي از آغاز حاكميت سلسله پهلوي، امريكا نيز به آنان پيوست و سه دولت در استفاده از خوان گسترده سرمايه‌هاي ايران از يكديگر سبقت گرفتند. گرچه امريكائيها ديرتر به اين شبكه پيوستند و فعاليتهاي اقتصادي‌شان در ايران با مقاومتهائي از جانب روسيه و انگلستان روبرو شد ولي وجود بعضي سياسيون و دولتمردان وابسته در هيأت حاكمه ايران اين مانع را به تدريج از ميان برداشت.متن کامل

قرارداد 1919 ايران وانگليس

قرارداد 1919 ايران وانگليس

در ۱۸ مرداد 1298 ـ 9 اوت 1919 ـ قرارداد وثوق الدوله با انگلستان به امضاء رسيد. پس از خاتمه جنگ اول جهاني، انگلستان ـ يكي از فاتحين اين جنگ ـ قدرت مسلط خارجي در ايران به شمار مي‌آمد. زيرا نه تنها نيروهاي عثماني و حاميان آلماني آنها شكست خورده و از خاورميانه بيرون رانده شده بودند، بلكه روسيه هم به علت بروز انقلاب بلشويكي دچار آشفتگي و جنگ داخلي بود. متن کامل

« دارسي » و نفت مسجد سليمان

« دارسي » و نفت  مسجد سليمان

روز ۷خرداد ۱۲۸۰براي نخستين بار امتياز استخراج، بهره‌برداري و لوله‌كشي نفت و قير در سراسر ايران به غير از 5 استان آذربايجان‌، گيلان‌، مازندران‌، گرگان و خراسان به مدت 60 سال به «ويليام نكس دارسي‌» انگليسي واگذار شد. شركت تحت فرمان «ويليام دارسي‌» پس از 5 سال جستجو از چاهي در مسجد سليمان از شهرهاي استان خوزستان، نفت كشف كرد. نويسنده انگليسي كتاب « Oil Persian» در اين باره مي‌نويسد: «... روز 26 ماه مه سال 1908 [5 خرداد سال 1287] كه عمليات چاه‌كني به عمق 1180 پا رسيده بود، نفت فوران كرد ومتن کامل

قرارداد 1907

قرارداد 1907

روز هشتم شهريور 1286 دولتهاي انگلستان و روسيه براي مقابله با دشمن مشترك خود آلمان طي پيماني به اختلافات خود در نقاط مختلف جهان خاتمه دادند. اين پيمان كه در سن پترزبورگ پايتخت روسيه تزاري به امضا رسيد شامل توافق دو كشور در زمينه منافع طرفين در افغانستان ، تبت، امپراطوري عثماني و ايران بود. در بخش مربوط به ايران دو كشور موافقت كردند كه سرزمين ايران را به قلمرو نفوذ خود تقسيم كنند. به موجب اين قرارداد قسمت شمالي ايران شامل شهرهاي پر جمعيت و مراكز عمده تجاري از خط فرضي بين قصر شيرين و اصفهاو يزد و خواف و مرز افغانستان منطقه نفوذ روسيه شناخته شد و قسمت جنوبي كه داراي ارزش سوق‌ الجيشي براي دفاع از هند بود از خط فرضي بين بندر عباس، كرمان، بيرجند، زابل و مرز افغانستان منطقه نفوذ ا نگلستان شناخته شد.متن کامل

انقلاب مشروطه و مناسبات اقتصادي

يك قرن از انقلاب مشروطه مي‌گذرد. انقلابي كه نقطه تمتن کامل

آرزوهای دارسی؛ طعم کنسرسیوم

متن کامل

استثمار اقتصادی، مشروطه ایرانی

متن کامل

افلاس اقتصادی ایران و تکاپوی شرکت‌های فراملیتی در دوران مشروطه

متن کامل

اقتصاد سياسي ايران در دوره دوم مشروطه

متن کامل

اقتصاد سیاسی مشروطه

متن کامل