تأسيس روزنامه مجلس در 3 آذر 1285شمسي

تأسيس روزنامه مجلس در 3 آذر 1285شمسي

انقلاب مشروطيت بر ضد دستگاه خودكامه قاجار و سيستم استبدادي شكل گرفت. در پي آن، روش پارلماني با تأسيس مجلس شوراي ملي، در 14 ذي قعده 1324 ق به دستور مظفرالدينشاه قاجار آغاز شد و با تدوين قانون اساسي و متمم آن در زمان محمدعلي شاه، در 29 شعبان 1325ق وارد مرحله جديدي گشت و روح تازه اي به كالبد كشور دميد. بدين ترتيب سازمان جديدي به نام "خانه ملت" يا مجلس شوراي ملي" با شركت نمايندگان مردم تشكيل شد و امتيازات نامحدود سلطنت، محدود گشت و قدرت در اختياز مجلس قرار گرفت. متن کامل

بعضي از اديبان دوران مشروطه دچار خودباختگي بودند

بعضي از اديبان دوران مشروطه دچار خودباختگي بودند

كاووس حسن‌لي گفت: اديبان دوران مشروطه اگر چه به فكر روشنگري، آگاهي دادن به جامعه و انتقاد از عقب‌افتادگي‌هاي مردم ايران بودند، اما انگار بعضي از آنها دچار خودباختگي و تحقير جامعه ايران نيز بودند. متاسفانه اين بزرگترين اشكال اديبان دوران مشروطه است. متن کامل

بررسی هفته نامه صور اسرافیل

بررسی هفته نامه صور اسرافیل

بررسی اسناد و مکتوبات تاریخی، آدمی را تیزبین و دوربین می سازد. تیزبین از لحاظ داشتن دیدگاهی عمیق در مسائل و پدیده های اجتماعی و فردی و دوربینی از جهت گستردگی افق اندیشه و برد نظر ناظر نسبت به این اسناد تاریخی به گونه ای که چنین کسی که اسناد تاریخ را بررسیده پای بند و محدود امور جزئی نمی گردد.متن کامل

ادبيات مشروطه آينه‌اي در برابر جامعه بود

ادبيات مشروطه آينه‌اي در برابر جامعه بود

منصور رستگار فسايي -استاد ادبيات فارسي دانشگاه شيراز- در گفت‌وگو با خبرگزاري فارس، اظهار داشت: در تمام تاريخ ايران و جهان، وقايع مهم سياسي و اجتماعي و فرهنگي بر تمام جريان‌هاي هنري و فرهنگي اثر مي‌گذارند و ادبيات به عنوان يك وسيله‌اي براي بيان آنچه در زندگي مي‌گذارد، از وقايع اجتماعي و فرهنگي و وقايع كلي كه در جهان اتفاق مي افتد، متأثر خواهد شد. متن کامل

مشروطه شیعی ، نظریه ای برای طرح

مشروطه شیعی ، نظریه ای برای طرح

اهميت واقعة مشروطه در گرد و غبار سرنوشت آن گم شد و چالش نظري آن در بستر تاريخ انديشه ديني / ايراني جاري نشد.متن کامل

بازخواني دكتر حسن امين از تاثير مشروطه بر ادبيات ايران

بازخواني دكتر حسن امين از تاثير مشروطه بر ادبيات ايران

من شخصي و منفعت‌طلبي شاعر در دوره مشروطه به هم خورد. بعد از مشروطيت، شعرا مثل روزنامه‌نگاران و نويسندگان و خطبا، من اجتماعي شدند؛ مني كه نقش گوينده جامعه را پيدا كرد. شاعر كاركرد اجتماعي پيدا كرد. متن کامل

حضور زنان در مطبوعات عصر مشروطه

حضور زنان در مطبوعات عصر مشروطه

فعالیت زنان در حوزه مطبوعات دوران مشروطیت را می توان به دو بخش تقسیم کرد: 1. نوشتن مقالات در نشریات آن روزگار که توسط مردان به انتشار می رسید. 2. انتشار نشریات توسط زنان. که هر دوی این عوامل در وقایع مشروطه بی تأثیر نبوده اند. متن کامل

نگرشی بر دو روزنامۀ انجمن تبریز و انجمن اصفهان

نگرشی بر دو روزنامۀ انجمن تبریز و انجمن اصفهان

این مقاله در ابتدا به سیر تاریخی ساختارهای جوامع بشری و تأثیر مطبوعات در آن می پردازد و سپس به بررسی انقلاب مشروطیت و مطبوعات آن دوران پرداخته و در مورد انجمن تبریز و اصفهان و تأثیر روزنامه های آن؛ یعنی روزنامۀ انجمن تبریز و انجمن اصفهان بر جامعۀ آن روز ایران سخن می گوید. متن کامل

نشر كتاب در عصر مشروطه

نشر كتاب در عصر مشروطه

روزنامه‌خواني در عصر مشروطه سبب ركود كتابخواني شد. چاپخانه‌ها هم به چاپ روزنامه رغبت بيشتري نشان مي‌دادند. در سالهاي نخست، بيشتر وقت چاپخانه‌ها صرف چاپ روزنامه‌ها و هفته‌نامه‌ها مي‌شد. متن کامل

مطبوعه مشروطه

مطبوعه مشروطه

جايگاه مطبوعات در انقلاب مشروطه به دو صورت قابل بررسى است: نخست نقش مطبوعات در وقوع مشروطه و سپس تاثير انقلاب مشروطه بر مطبوعات. مقاله حاضر تبيين اين دو ديدگاه است .متن کامل