نگاهي به مفهوم « وطن » در شعر مشروطه

نگاهي به مفهوم « وطن » در شعر مشروطه

انقلاب مشروطه كه بزرگترين حادثه سياسي و اجتماعي ايران بعد از حمله مغول تا عصر حاضر بود منشأ تحولات بزرگ در زبان و فرهنگ ايران گرديد كه يكي از آنها تحول در معناي بسياري از واژه هاست « آزاي، وطن، قانون، مجلس، استبداد، منورالفكر، نماينده، نامزد، وكيل » و بسياري ديگر واژگاني هستند كه در اين دوره و اندكي پيش از آن دستخوش دگرگوني گرديدند. متن کامل

نقش روزنامه ها در پيدايش نهضت مشروطه

نقش روزنامه ها در پيدايش نهضت مشروطه

بدون ترديد هر ملتي در تاريخ پر فراز و فرود خود رويداد ها و حوادث تلخ و شيرين زيادي را تجربه نموده است از ميان اين رويدادها ،آناني كه از وسعت و عمق زيادي بر خور دار بودند ماندگار شده اند و چراغي فرا راه ملت شدند تا در طي حوادث حال و آيند ه طي طريق كند . متن کامل

مطلع ادبیات سیاسی در ایران معاصر

مطلع ادبیات سیاسی در ایران معاصر

اگر ادبیات یک جامعه را آینه‌ای برای انعکاس حال و روز آن جامعه بدانیم، چاره‌ای نیست جز اینکه برای شناختن ابعاد انقلاب مشروطیت ایران و برای دانستن حال و روز ایران عصر مشروطه، ادبیات سیاسی آن روزگار را نیز با دقت و جدیت مورد توجه و تامل قرار دهیم. هر تحول اجتماعی و سیاسی، خواه‌ناخواه همه شئون جامعه از جمله ادبیات را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد که این امر در مورد انقلاب مشروطه نیز صدق می‌کند.متن کامل

مطبوعات و مشروطيت

مطبوعات و مشروطيت

آغاز یک صد و دومین سال انقلاب مشروطه، بهانه ای است تا جدید آنلاین گزارش هایی را در باره جلوه هایی از مشروطه و بویژه تاثیر مشروطه بر زندگی و مطبوعات منتشر کند. متن کامل

روزنامه هاي عصر مشروطه

روزنامه هاي عصر مشروطه

ر 18 بهمن سال 1286 ه ش، نخستین قانون مطبوعات در ایران درپنجاه و سه ماده به تصویب رسید. مورخان نوشته اند در عصر ناصرالدین شاه، کنت مونت فرت مستشرقی ایتالیایی برای نخستین بار قانونی جزایی را برای ناصر الدین شاه به رشته تحریر در آورد که البته در آن موادی چند به جرایم مطبوعاتی اشاره داشت.متن کامل

روزنامه فكاهي آذربايجان ملانصرالدين ايران

روزنامه فكاهي آذربايجان ملانصرالدين ايران

وقتي كه ستارخان نخستين شماره روزنامه آذربايجان را ديد، از خوشحالي اشك در چشمانش حلقه زد و گفت : «امروز عيد ملي خلق آذربايجان است»متن کامل

روزنـامـة شـمـس و پیـروزی مشروطـۀ دوم

روزنـامـة شـمـس و پیـروزی مشروطـۀ دوم

این مقاله با پرداختن به روزنامۀ شمس، زبان گویای انجمن سعادت ایرانیان، به بررسی نقش آن در پیروزی مشروطۀ دوم می پردازد.متن کامل

تبعات مشروطه در عرصه مطبوعات

تبعات مشروطه در عرصه مطبوعات

دور فرمان مشروطيت و تاسيس مجلس شوراي ملي، بسياري از نهادهاي اجتماعي را در ايران دگرگون كرد.متن کامل

حاج عليقلي صفروف پدر جرايد فكاهي و شبنامه در ايران

حاج عليقلي صفروف پدر جرايد فكاهي و شبنامه در ايران

حاج عليقلي (آقاقلي) معروف به صفروف نويسنده بااستعداد و طنزنويس ، شاعر توانمند و ژورناليست آگاه و مبارز نستوه عصر مشروطه‌خواهي است. وي بنيانگذار شبنامه و جريده فكاهي و طنز نويسي در ايران است. متن کامل

جرايد صدر مشروطه تندرو و زيانبار

جرايد صدر مشروطه تندرو و زيانبار

مطبوعات آزاد را پس از قواي مجريه ، مقننه و قضائيه بحق «رکن چهارم» مشروطيت شمرده اند. زيرا عملکرد آن قوا را زير ذره بين «نقد» قرارمي دهد و با بيان کاستي ها و کژيها، طرق رفع آنها را نيز بيان داشته و بدينسان ، راه را بر رشد و ترقي جامعه مي گشايد. متن کامل